Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Jaka szkoła jest potrzebna? – Dariusz Zelewski*

Szkoła często kojarzy się z przymusem, poddawaniu ocenie i niezapowiedzianymi kartkówkami, czy pytaniem na początku lekcji. Doszło nawet do tego, że niektóre dzieci odczuwają strach, idąc na zajęcia. Nie tak powinno wyglądać miejsce, w którym młodzi kształtują siebie i swój światopogląd. Czy w takim razie da się stworzyć publiczną szkołę marzeń, w której nauka będzie przyjemnością? Więc wreszcie jaka szkoła jest potrzebna? Nasz rozmówca, Dariusz Zalewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach, wierzy, że to możliwe. Dlatego od 13 lat wprowadza zmiany w podejściu do edukacji, uczniów, rodziców i pracowników.

Idea jest prosta: „dziecko w centrum zainteresowania”.

Szkoła powinna być dla dzieci „drugim domem”, w którym mogą być sobą. Gdzie swobodnie wyrażanie swoich emocji i uczuć nie niesie obaw przed krytyką. Niezwykle istotną rolę, odgrywają w tej kwestii nauczyciele, którzy na co dzień pracują z uczniami. Dziecko, które wie, że otrzyma pomoc i wsparcie, nie będzie bało się powiedzieć o swoich problemach ani przyznać się, że czegoś nie potrafi zrobić. Największą wartością są relacje, wzajemny szacunek i współpraca. Rodzic również powinien włączyć się w życie szkoły, być dla nauczycieli partnerem, a nauczyciele nie mogą go traktować jak intruza. 


Autorka, zainspirowana Porozumieniem bez Przemocy, przez lata udoskonalała narzędzia oraz metody nauczania. W książce dzieli się z czytelnikami spostrzeżeniami na temat (nie)skuteczności tradycyjnego systemu oceniania, prac domowych, sprawdzianów i egzaminów, a także efektów stosowania metod aktywizujących, informacji zwrotnej, budowania dobrych relacji z uczniami i rodzicami oraz dbania o pozytywną atmosferę podczas lekcji. 


Przyjęło się, że oceny w dzienniku są odzwierciedleniem wiedzy i umiejętności dziecka. Istnieją jednak placówki, w których zupełnie odeszło się od tej metody. Nie chodzi o to, żeby złapać ucznia na tym, czego nie umie, tylko wzmocnić i pogłębiać jego wiedzę. Zmiana ta pozwala wychowankom na refleksję, a także nauczy dostrzegać i wyciągać wnioski. Należy zaznaczyć, że to dzieci są naszą przyszłością, choć może dla niektórych to frazes. Dostrzegajmy je i wspierajmy nie tylko na drodze edukacyjnej, ale również twórzmy im przestrzeń do realizowania pasji.

Czy każda szkoła może tak wyglądać?

Oczywiście, że tak! Wystarczy dużo chęci i zaangażowania wszystkich pracowników. Kluczowy jest dyrektor, który poprowadzi cały projekt, będzie wspierał oraz motywował. Pamiętajmy, że kiedy cały zespół wierzy w sukces, zmiany będą tylko kwestią czasu. Warto pomyśleć również o tym, jak chcemy, aby nasza placówka wyglądała, kiedy zakończymy edukację zdalną i wrócimy do szkoły. Być może jest to idealny czas, aby opracować nową wizję szkół. 

Serdecznie zapraszamy na niezwykle merytoryczną, pełną inspiracji rozmowę z Dariuszem Zalewskim:

*Dariusz Zelewski: Od 13 lat jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jako asystent Szkół Uczących Się. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.