Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Współpraca w zmianie

Od czego w takim razie zacząć i jak przekształcić edukację, aby była przyjazna zarówno uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom? Odpowiedź jest prosta, szkoła potrzebuje dobrego dyrektora!

Design thinking w praktyce

Design Thinking to inaczej myślenie projektowe, które ma za zadanie stworzyć innowacyjne rozwiązania, będące jednoczenie odpowiedzią na potrzeby innych. Pomimo tego, że ta metoda zakorzeniona jest w...

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!