Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

O nas

Od 2010 roku obserwujemy renesans planu daltońskiego w Polsce. Jesteśmy jednym z ośrodków, wokół którego skupiają się nauczyciele i edukatorzy, którzy w planie daltońskim upatrują źródło swojej inspiracji oraz gotowych narzędzi do pracy z dziećmi, nakierowanych na rozwój kompetencji niezbędnych człowiekowi również w życiu dorosłym.  A wszystko opiera sie na czterech filarach, które wprost pochodzą od twórczyni koncepcji, czyli Helen Parkhurst: WSPÓŁPRACY, SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI i REFLEKSJI.

Koncepcja planu daltońskiego to dobro wspólne, nieograniczone licencjami czy też w jakikolwiek sposób reglamentowane. Rozwija się w wielu krajach według różnych modeli. W niektórych z nich w XX wieku stworzone zostały  struktury, które bardzo dobrze sprawdzały się w czasach przed wybuchem technologii cyfrowych związanych z rozwojem internetu. Opierały się one przede wszystkim na szkoleniach stacjonarnych oraz konferencjach naukowych, które wypracowywały wytyczne dla kolejnych dołączających do tego ruchu. Stąd m.in w Holandii, z której Polska w XXI wieku zaczęrpneła model planu daltońskiego, nadal funkcjonuje około 450 szkół (ostatnie dane pozyskane w grudniu 2018 roku z rozmowy z Hansem Wenke), które nazywają się daltońskimi i skupione są wokoł holenderskiego stowarzyszenia szkół daltońskich. Choć jest to jednak kilka procent wszystkich szkół, nie znaczy to, że plan daltoński nie jest wykorzystywany w innych szkołach, które łączą go z innymi pomysłami na nowoczesną edukację w szkołach systemowych. Zgoła inną sytuacje mamy w USA, gdzie jest teraz tylko jedna szkoła daltońska – Dalton School of New York. Nie znaczy to, że nie znajdziemy w innym amerykańskich szkołach elementów planu daltońskiego obok Freineta czy Montessorii.

Koniec XX wieku zaznaczył się wydarzeniem, które można by porównać do wynalezienia koła, czy wiele lat potem maszyny parowej a  stał się punktem zwrotnym w rozwoju całego Świata. Mowa tu o internecie, który w 1992 miał 1 000 000 komputerów połączonych w sieć, a 4 lata później powstał pierwszy komunikator. Potem już wydarzenia nastąpiły błyskawicznie, świat się kurczył, przepływ informacji nabierał niebywałego tempa. Piszę o tym dlatego, że i my w świecie edukacji korzystamy z tych dobrodziejstw, które sprawiły, że ciekawe idee rozprzestrzeniają się dużo szybciej niż jeszcze 20 lat temu. Dzięki temu m.in. społeczność nauczycieli, którzy korzystają z zalet planu daltońskiego rośnie w siłę dużo szybciej, niż gdyby to działo się bez internetu. Co za tym idzie, jestem przekonany, że w ciągu 9 lat w Polsce dynamika przyrostu placówek (szkół i przedszkoli), które stosują plan daltoński, niekonieczne nazywając się daltońskimi, jest dużo większa niż w krajach, gdzie plan daltoński pojawił się wcześniej.

Naszym celem jest propagowanie idei Helen Parkhurst, m.in. poprzez szkolenia, konferencje, kursy online, artykuły, książki. Wspieramy wszystkich, którzy w swojej pracy z nauczycielami dzielą sie swoją wiedzą poprzez szkolenia, wykłady, doradztwo. Ufamy odpowiedzialności trenerów daltońskich, podkreślamy też jak ważne jest myślenie krytyczne, aby czytelnicy artykułów, książek, słuchacze kursów i szkoleń podchodzili z refleksją do wiedzy jaką zdobywają od innych. Każdy z nas przekazuje to w co wierzy, bardzo często jest to poparte doświadczeniem, czy też danymi z placówek, które potwierdzają słuszność tez zawartych w dostępnych na rynku polskim materiałach na temat planu daltońskiego. Jesteśmy przekonani,  że najlepszymi referencjami dla trenera jest zadowolony słuchacz, który implementując rozwiązania z jakimi się zapoznał podczas szkolenia, będzie rekomendował dalej jakość źródła wiedzy z którego czerpie.

Strona ma charakter informacyjny a jej podstawowe zadanie to promowanie idei pedagogiki planu daltońskiego. Prowadzona jest w oparciu o prywatne środki oraz o dochody ze sprzedaży książek i pomocy edukacyjnych dostępnych na stronie www.sor-man.pl.  Czytelnik znajdzie tu relacje z wydarzeń w Polsce i za granicą, których elementem wspólnym jest Dalton Plan. Będziemy starali się na bieżąco informować o konferencjach i szkoleniach oraz ułatwiać dostęp do materiałów zawierających wiedzę z tego tematu.

Chcesz skontaktować się w sprawach związanych z pedagogiką planu daltońskiego, nawiązać współpracę, zamówić szkolenie, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, czy też wesprzeć nas w działaniach, napisz korzystając z formularza znajdującego się w zakładce [Kontakt].

Z poważaniem,
Anna i Robert Sowińscy

Centrum Edukacji Daltońskiej Fundacji Plandaltonski.Pl 

Strona zarządzana jest przez:

Wydawnictwo SOR-MAN
ul.Główna 50A,92-701 Grabina
tel: 727 588 044, 601 054 754
mail: info@plandaltonski.pl

Anna Sowińska

Prezes Fundacji Plandaltoński.Pl, konsultant daltoński Centrum Edukacji Daltońskiej, wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy, animator pedagogiki zabawy.

W latach 90-tych nauczyciel klas autorskich,  w których stosowała blokowanie treści programowych w cykle tematyczne, korzystając z nowatorskiego elementarza „kartkowego”, który współtworzyła ( „Podróże z Kacprem” Wydawnictwo Impuls Kraków). Współzałożycielka ruchu nauczycieli, któremu przewodziła przez dwie kadencje jako prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założycielka i dyrektorka 14 przedszkoli na terenie woj. łódzkiego, które powstały w ramach projektu Wieś przyjazna dzieciom. Założycielka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej, która jako pierwsza w  powojennej Polsce, stała się szkołą daltońską. W latach 2017-18 konsultant metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodyczny w Zgierzu. Autorka programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około-podręcznikowych. Laureat Nagrody im. Marii Weryho–Radziwiłłowicz, nadawanej przez miesięcznik Bliżej Przedszkola oraz Nagrody Lidera w edukacji, nadawanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Robert Sowiński

Założyciel i redaktor portalu plandaltonski.pl, Przewodniczący Rady Fundacji Plandaltoński.pl.

Właściciel Wydawnictwa SOR-MAN, które od 2011 roku wydało już 7 pozycji nt. planu daltońskiego, od których zaczął się renesans tego nurtu w Polsce. Od ponad 25 lat zajmuje się sprzedażą w dużej międzynarodowej firmie.  Od 2010 roku, kiedy pierwszy raz spotkał się z ideą Helen Parkhurst, jest zaangażowany w promocję na terenie Polski edukacji daltońskiej, aby kolejne pokolenia młodych Polaków z większą łatwością wkraczało w dorosłe życie. Podczas szkoleń prowadzonych wspólnie konsultantką edukacji daltońskiej Anną Sowińską, dostarcza narzędzi pozwalających nauczycielowi rozwijać swoje kompetencje negocjacyjne, motywacyjne, związane z budowaniem relacji między ludźmi. Efektem jego doświadczeń szkoleniowych oraz ciągłego poznawania pedagogiki Helen Parkhurst, jest napisana wspólnie z Anną Sowińską książka: „Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński” , SOR-MAN 2017. Autor książki „Zrozumieć plan daltoński. Listy do N.” SOR-MAN 2022. Twórca i wydawca kursów online, podcastów edukacyjnych, producent audycji edukacyjnych prowadzonych na żywo w niedzielne i poniedziałkowe wieczory w social mediach. Autor newslettera „Daltońskie wieści” wysyłanego do ponad 4 tys. odbiorców, zawierających inspiracje i bieżące informacje z daltońskiego świata