Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Szkoła marzeń? – z wizytą na Zielonej Wyspie

Doskonale znamy funkcjonowanie polskich szkół, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda edukacja za granicą? Czy to może być szkoła marzeń? Dorota Polatyńska- nauczycielka, która w 2005 roku udała się „na chwilę” do Irlandii i tak została do dnia dzisiejszego. Swoje dzieci posłała do irlandzkiej szkoły, dzięki czemu od początku zaczęła poznawać tamtejsze metody nauczania. Najpierw z perspektywy rodzica, a następnie nauczyciela języka polskiego w szkole St. Brogan’s College. Misją tej szkoły jest stworzenie społeczności, w której każdy będzie szczęśliwy oraz będzie rozwijał swój potencjał, najlepiej jak potrafi.

Co wyróżnia edukację w Irlandii?

  • Dzieci idą do szkoły już między czwartym a piątym rokiem życia, zaczynając od 2-letniej zerówki. Co ciekawe istnieje tutaj praktyka współodpowiedzialności za edukacje. Maluchy przychodzące do szkoły mają przydzielonego Opiekuna- starszaka z szóstej klasy, który na przerwach opowiada o życiu w podstawówce, czyta książki oraz zabawia.  
  • W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zmieniając klasę, dostajemy rozpiskę nowych książek do zakupienia na następny rok nauczania. W Irlandii wygląda to zupełnie inaczej, nie ma pakietów edukacyjnych. Emocje i bezpieczeństwo jest bardzo ważne, kładzie się duży nacisk na to, aby dziecko w szkole dobrze się czuło.
  • Nie ma sztywnego podziału na przedmioty. Każdej klasie co roku przydziela się jednego Nauczyciela, który prowadzi wszystkie lekcje.
  • Czas pobytu w placówce jest stopniowo wydłużany i dostosowany do Uczniów.
  • BRAK TESTÓW I OCEN?! To możliwe, w irlandzkich szkołach stawia się na praktyczną stronę edukacji, dlatego większą wagę przykłada się do aktywnego uczestniczenia Uczniów poprzez realizowanie projektów.
  • Rodzice nie mają wstępu do szkoły, Podopiecznych zostawia się pod szkołą, skąd są zabierani przez Wychowawcę.
  • W Irlandii nie organizuje się wywiadówek dla rodziców. Jeśli pojawi się potrzeba, można umówić się na spotkanie z nauczycielem.
  • Punktualność jest bardzo ważna na Zielonej Wyspie, dyrektor na wejściu wbija pieczątkę do dzienniczka, jeśli uczeń się spóźnił, a za posiadanie większej ilości stempelków, ląduje się w kozie 🙂 . 
  • Szkoła Średnia dzieli się na dwa etapy. Pierwszy możemy porównać do dawnego gimnazjum, z tą różnicą, że młodzież skupia się na odnalezieniu siebie, swoich mocnych stron i kierunku, w którym chce się rozwijać. Natomiast w drugim etapie zaczynają się przygotowania do egzaminu dojrzałości- matury.

Jesteśmy przekonani, że wiele ciekawostek na temat kształcenia w irlandzkiej szkole, was zaskoczy. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów z życia wziętych, serdecznie zapraszamy na bardzo ciekawą podróż po edukacji w Irlandii, naszym przewodnikiem jest Dorota Połatyńska.