Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Konferencja daltońska online – ONDU2021 21.11.2021

O jakiej różnorodności usłyszycie?

Konferencja daltońska : Różnorodność w planie daltońskim, to nie tylko kwestia interpretacji filozofii edukacyjnej, jaką pozostawiła nam Helen Parkhurst. To jest ogromna zaleta a czasem nawet przewaga nad  innymi koncepcjami edukacyjnymi, które bardziej szczegółowo opisują swoje zasady.

W planie mamy skupienie się na rozwijaniu kompetencji w oparciu o 3 filary: Samodzielności, Odpowiedzialności i Współpracy uwzględniają autorefleksję nauczyciela i dziecka. Naszą rolą jako nauczyciela, jest dobrać takie narzędzia, aby te filary wspierać. Dostosować je powinniśmy zarówno do wieku – inaczej uczymy się planować z 4-latkami a inaczej z uczniami siódmej klasy czy liceum jak i do talentów ucznia. Czyli punktem wyjścia jest diagnoza, a potem wybór strategii działania. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z różnorodnymi działaniami, jakie prowadzą nauczyciele, dla których plan daltoński stał się źródłem inspiracji i dał im pomysły na rozwijaniu u dzieci uniwersalnych kompetencji użytecznych życiowo.  

Szczegóły i zapisy na stronie fundacji: https://fundacjaplandaltonski.pl/ondu2021/