Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Roel Röhner – streszczenie wykładu

„Inspired by Dalton ” – Inspiracje planem daltońskim.

Daltoński plan laboratoryjny, opracowany przez Helen Parkhurst, udowadnia na całym świecie swoja wartośćjuż przez 90 lat. Plan daltoński teraz staje się jeszcze bardziej realny, niż kiedykolwiek.

Oparty jest na trzech zasadach: Odpowiedzialności – Niezależności – Współpracy i chciałoby się jeszcze dodać w jego nowoczesnej wersji czwartą zasadę: „Zróżnicowanie”
Wykład Ilustrowany będzie wieloma praktycznymi przykładami i będzie toczył się wokół tych czterech elementów.
Nauczyciele przedszkoli i szkół znajdą wiele prostych rozwiązań jak praktycznie wizualizować proces edukacji daltońskiej w swojej klasie.
Nowoczesna edukacja opiera się na nowych obiektach i wartościach, bardziej dostosowanych do współczesnego pokolenia.
Ta prezentacja może zbudować pomost pomiędzy wartościami tradycyjnego nauczania i perspektywy nowego, w duchu planu daltońskiego.

Roel Röhner

Fragment CV

1961-1965 studiował  na „Haags Genootschap ” pedagogikę i zarzadzanie.
1965-2004 Dyrektor  szkoły Pieterskerkhof w Utrechcie, która od 1929 jest placówka daltońska
1979-1999 Członek Zarządu Holenderskiego Stowarzyszenia Daltońskiego , odpowiedzialny za centrum dokumentacji i wdrażaniu planu daltońskiego.
1993-2000 Przewodniczący Holenderskiej Fundacji Dalton
od 1993 Konsultant daltoński, pracuje z zespołami nauczycieli, grupami koordynatorów planu daltońskiego, a także grup dyrektorów szkół daltońskich.
od 1994  Koordynator główny związku miast Utrecht-Brno, majacego na celu rozwój edukacji daltońskiej w Czechach
od 1999 Prezydent Dalton International

Autor książek o pedagogice planu daltońskiego, które powstały przy współudziale Hansa Wenke, konsultanta międzynarodowego edukacji daltońskiej:
„Leve de school”, 1999, Wydawnctwo Arko Nieuwegein (także w języku czeskim)
„Onderwijs Dalton, een blijvende inspiratie” 2002, Wydawnictwo Arko Nieuwegein (także w języku czeskim)
„Hallo Dalton”,  2004 Wydawnictwo Arko Nieuwegein (także w języku czeskim)
„Dalton, doe het eens anders”, 2009, Wydawnictwo Arko Nieuwegein
„Pedagogika planu daltonskiego”, 2011, Wydawnictwo  SOR-MAN
„Daltonplan Pädagogik”, 2012, Wydawnictwo Arko Nieuwegein