Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Przyjmowanie zgłoszeń zakończono 12 10 2012

Szanowni państwo,

Wszyscy uczestnicy którzy  uiścili opłatę do dnia 12 10 2012, znajdują się na listach uczestników wykładów i warsztatów według wyboru ze zgłoszeń.

W części warsztatowej nie będzie możliwości zmian grup. Aby ułatwić Państwu odnalezienie swoich sal, na drzwiach będą nazwiska prowadzących, oraz lista uczestników. Każdy z Państwa będzie poproszony o złożenie podpisu na liście na warsztacie.

Życzymy dobrej podróży i do zobaczenia na konferencji.

Organizatorzy