Szkoła Podstawowa im Konstytucji 3 Maja w Śmiglu Szkołą Daltońską
Uncategorised / 20 listopada 2015 / Ilość odsłon: 5 049

W piątek, 20 listopada 2015 roku razem z Dyrektorem szkoły wzięłyśmy udział w corocznej konferencji „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka ” w Łodzi. Od 2012 roku kiedy to w klasach pierwszych rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej nauczyciele naszej szkoły biorą udział w konferencjach z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Dalton International oraz nauczycieli zainteresowanych koncepcją Planu Daltońskiego. W 2013 roku gdy konferencja odbywała się w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, po raz pierwszy nauczycielki klas pierwszych zaprezentowały swoją pracę według koncepcji Planu Daltońskiego.

Roel Röhner – streszczenie wykładu
Uncategorised / 3 września 2012 / Ilość odsłon: 3 391

„Inspired by Dalton ” – Inspiracje planem daltońskim. Daltoński plan laboratoryjny, opracowany przez Helen Parkhurst, udowadnia na całym świecie swoja wartośćjuż przez 90 lat. Plan daltoński teraz staje się jeszcze bardziej realny, niż kiedykolwiek.

Paul Bruijn – streszczenie wykładu
Uncategorised / 3 września 2012 / Ilość odsłon: 2 811

W pierwszej części wykładu przedstawię ogólne informacje w jaki sposób można uczyć i szkolić studentów oraz nauczycieli aby mogli w swojej pracy z dziećmi wykorzystywać założenia pedagogiki daltońskiej. W części drugiej  pokażę sposoby jak wspierać nauczycieli i dyrektorów szkół tradycjnych w drodze dochodzenia do transformacji w szkołę zorientowaną na edukację daltońską. Ta część zawiera informację o programie niezbędnych szkoleń z jednoczesnym zwróceniem szczególnej uwagi na to, co można nazwać „równoległym procesem” w życiu szkoły.

Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność.