Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Paul Bruijn – streszczenie wykładu

W pierwszej części wykładu przedstawię ogólne informacje w jaki sposób można uczyć i szkolić studentów oraz nauczycieli aby mogli w swojej pracy z dziećmi wykorzystywać założenia pedagogiki daltońskiej.
W części drugiej  pokażę sposoby jak wspierać nauczycieli i dyrektorów szkół tradycjnych w drodze dochodzenia do transformacji w szkołę zorientowaną na edukację daltońską. Ta część zawiera informację o programie niezbędnych szkoleń z jednoczesnym zwróceniem szczególnej uwagi na to, co można nazwać „równoległym procesem” w życiu szkoły.
W trzeciej części omówię zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas szkoleń, czyli na współpracę, odpowiedzialność i wolność. Wyjaśnię  pojęcie „własności” w procesie edukacji, co stanowi najlepszy sposób na to aby uczeń stał się i pozostał właścicielem własnej edukacji.

Te wszystkie zagadnienia będą bogato ilustrowane przykładami z różnych placówek edukacyjnych, którym pomagaliśmy w procesie transformacji.
Wykład ten pozwoli zapoznać się ze specyfiką tej metody oraz zobaczyć drogę, jaka prowadzi do zastosowania pedagogiki planu daltońskiego w procesie uczenia.

Paul Bruijn

 

Fragment CV:

Od 1972 do 1976 studiował pedagogikę, gdzie został zainspirowany ideami Helen Parkhurst. W tamtym czasie miał marzenia, które rozwijały się w jego umyśle i przekuwał je na rzeczywistość. Chciał zostać nauczycielem, potem vice-dyrektorem, dyrektorem szkoły i wreszcie wykładowcą w Akademii Pedagogicznej. W 2009 jego życie zawodowe zatoczyło koło. Był z powrotem w miejscu, gdzie zaczął jako student w 1972 roku. Stał się później nauczycielem / konsultantem KPZ-uniwersytetów specjalizujących się w edukacji daltońskiej. W 2008 roku, został wiceprezesem Dalton International.
Drugi marzeniem i celem była praca w szkole daltońskiej, ponieważ edukacja według planu daltońskiego była dla niego najlepszym sposobem, w jaki dzieci powinny uczyć się i rozwijać. Po długim okresie pracy w różnych tradycyjnych szkołach udało mu się przekształcić w jedną z nich, która znana jest do dzisiaj jako jedna z najlepszych szkół daltońskich w Holandii.
Teraz, w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat jest dumny, że może szerzyć wizję Helen Parkhurst, gdziekolwiek się pojawi.