Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Adopcja czyli tylko mnie kochaj? – Magdalena Lesiak

Zapraszamy na spotkanie ze specjalistką od bardzo trudnego tematu, jakim jest radzenie sobie w rodzicielstwie z dzieckiem adoptowanym. Wydaje się, że to podobne wyzwania, jakie mają rodzice naturalni. Ci co są w tym na 100% wiedzą, że niespodzianek, a czasem wręcz pułapek na takich rodziców czeka wiele. To trudne zagadnienie wychowawcze i znalezienie kompetentnej osoby do rozmowy na tak delikatny i jednak pomijany temat nie jest łatwe. Dzięki pomocy osób bezpośrednio zaangażowanych w te kwestie, zaprosiliśmy Panią Magdalenę Lesiak.

Zastanawiasz się czy to temat, który może cie zainteresować? Jesteś nauczycielem? Potrafisz odróżnisz zaburzenie zachowań od zaburzeń więzi? Nie wiesz jak sobie z tym poradzić? W takim razie to jest spotkanie dla ciebie.

MAGDALENA LESIAK Jest psychologiem, terapeutą NEST (New Experience for Survivors of Trauma), EMDR, ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Rodzinnego, liczne szkolenia z zakresu pracy z rodziną, przywiązania, przemocy, traumy i terapii. Jest trenerem TBRI© – Trust-Based Relational Intervention® oraz facylitatorem EmotionAid©. Od 25 lat jest związana z adopcją i pieczą zastępczą. Pracuje w ośrodku adopcyjnym jako psycholog, a od 2014 również jako dyrektor.

Ma doświadczenie w pracy w domu dziecka dla małych dzieci, jako superwizor w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu terapeutycznego. Przez 5 lat prowadziła zajęcia z zakresu pieczy zastępczej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest trenerem kilku programów przygotowujących kandydatów do przysposobienia i pełnienia funkcji rodziny zastępczej (PRIDE, Rodzina), jest współautorką programu „Adopcja. Czas serca.” i redaktorką książki pod tym samym tytułem. Szczególnie ważna jest dla niej praca z matkami i rodzinami, które rozważają decyzję o oddaniu dziecka do adopcji, a także w poradnictwo postadopcyjne, wsparcie rodzin adopcyjnych, które borykają się z różnymi problemami oraz poradnictwo wsparcie i terapia dla dorosłych adoptowanych. Jako wolontariusz, pełni funkcję opiekuna prawnego dla dzieci powierzanych do adopcji. Odpowiada za całodobowy ADOPCYJNY TELEFON ZAUFANIA. Od wielu lat zaangażowana jest wolontarystycznie w działalność Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”, aktualnie wchodząc w skład Zarządu Fundacji. Jest przedstawicielem Fundacji w Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, gdzie włącza się w jej działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Od wielu lat jest również zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych w Polsce pełniąc funkcję prezeski

Listen to „ONDU#144: Tylko mnie kochaj? – rozmowa o adopcji z psycholożką Magdaleną Lesiak” on Spreaker.

A jeśli chcesz obejrzeć rozmowę to zapraszamy na film: