Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Spotkanie konsultantów

26 kwietnia na terenie przedszkola daltońskiego – Przedszkola nr 31 im.Zdzisława Witwickiego w Warszawie odbyło się spotkanie konsultantów Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Pani prezes Katarzyna Dryjas po serdecznym powitaniu zaskoczyła wszystkich miłą niespodzianką wręczając wszystkim przybyłym na spotkanie znaczek stowarzyszenia. Po powitaniu wszyscy zabrali się do pracy analizując dokumenty związane z obowiązkami konsultantów oraz sposobami ich powoływania. W tym miejscu zostało powołanych przez zarząd dwóch nowych konsultantów: Agata Juljańska i Kamila Szymańska ze Szkoły Podstawowej ABiS Szkoła dla dziecka w Łodzi.

Wnikliwej analizie zostały poddane również kwestionariusze dla konsultantów przeprowadzających audyt w szkołach ubiegających się o certyfikację, zasady odbywania wizyt studyjnych w placówkach certyfikowanych oraz rodzaje spotkań dla sympatyków planu daltońskiego zarówno w placówkach szkolnych i przedszkolnych.

Uzgodniono, że od września będą odbywać się dwa rodzaje spotkań: krótsze – 6 godzinne, dla osób zainteresowanych koncepcją, oraz dłuższe dla nauczycieli i dyrektorów placówek certyfikowanych lub będących w trakcie procesu seryfikacji.
W spotkaniu wzięli: Katarzyna Dryjas, Agata Juljańska, Ewa Lewandowska, Anna Sowińska, Robert Sowiński, Kamila Szymańska oraz dyrektorka przedszkola, w którym odbyło się spotkanie Pani Anna Wróbel.