Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Nowe otwarcie Dalton International

W maju wystartowała nowa strona internetowa Fundacji Dalton International. Artykuł powitalny Prezydenta Roela Röhner’a opisuje jak powstała ta organizacja, jakie ma cele i jak działa propagując idee Helen Parkhurst. Zapraszam do lektury: 

_______

30 marca 2001 był historycznym dniem, ponieważ został podpisany wtedy oficjalny akt założycielski fundacji Dalton International.(..)

Od tamtego czasu Dalton International zaczął aktywniej działać na międzynarodowej arenie. Miedzynarodowe kontakty pomagają w refleksji nad własną sytuacją. W nowoczesnych społeczeństwach współpraca ponad granicami państw jest tak oczywistym zjawiskiem, że czasami zapomina się, że mówimy różnymi językami. Pomiędzy państwami dochodzi nie tylko do wymiany towarów, ale i dobrych doświadczeń, czego doskonałym przykładem jest obszar edukacji. Tu chcemy mówić wspólnym językiem. I to jest właśnie jeden z najważniejszych celów Dalton International.
Nastawienie na międzynarodowy charakter i rozwój edukacji daltońskiej zaczęło się jednak na długo przed 2001 rokiem. Szkoły daltońskie z Brna i Utrechtu były żywo zainteresowane rozwojem Daltona na innych kontynentach. Byliśmy zaskoczeni, że ta ciekawość jest wzajemna. Pierwszy kontakt został nawiązany z „matką wszystkich szkół daltońskich” – szkołą z Nowego Jorku. Judith Sheridan w 1999 roku i Richard Blumenthal w 2000 roku uczestniczyli w konferencji daltońskiej w Brnie. Nawiązaliśmy również kontakt z Ascham Dalton School w Sydney. Po intensywnym kontakcie internetowym, Rowena Danziger – dyrektorka – odwiedziła moją szkołę w Utrechcie, a później szkoły daltońskie w Brnie. Delegacja z Brna gościła w szkołach daltońskich z Japonii. Dzięki temu w maju 2001 roku mogliśmy powitać dyrektorów szkół daltońskich z Tokio, Nagoi i Kobe na naszej Międzynarodowej Konferencji Daltońskiej. Wciąż pamiętam prowadzone tam przeze mnie warsztaty.

A teraz kilka słów na temat celów Dalton International. Dalton International chce stymulować innowacyjność edukacji daltońskiej poprzez międzynarodową wymianę wiedzy. Taką możliwość dają między innymi międzynarodowe konferencje. Ale nie są one jedyną platformą wzajemnej wymiany doświadczeń. Takie możliwości dają również międzynarodowe kursy dla personelu szkół, publikacje artykułów, wymiany nauczycieli i studentów, warsztaty i seminaria. Po odbyciu cyklu szkoleń, Dalton International może nadać nauczycielom oficjalny certyfikat nauczyciela daltońskiego i możemy nominować szkoły, które zostaną poddane procesowi szkolenia daltońskiego, którego celem jest otrzymanie certyfikatu „International Dalton School”.
Korzyści są wzajemne. Nowoczesny nauczyciel tworzy takie podstawy nauczania, dzięki którym dzieci są zachęcane do podejmowania inicjatyw. Stosowanie tylko jednej metody nauczania jest dla nas odległą przeszłością. Konieczność różnicowania metod pracy w stosunku do dzieci nie wynika tylko z faktu, że niektóre pozostają w tyle a inne przodują w grupie. W edukacji daltońskiej różnicowanie pochodzi z prostego nastawienia: szanować każdego indywidualnego człowieka – ucznia. Nowoczesna edukacja jest więc bardziej ukierunkowana na rozwój. Takie podejście ma na celu doprowadzenie dziecka do miejsca, w którym można dać mu przestrzeń na podejmowanie inicjatyw. W nowoczesnej edukacji ważne jest również, aby dowiedzieć się, jak korzystać z technologii informatycznych, aby były one skuteczne i bezpieczne dla dziecka. Edukacja korzystająca ze zdobyczy techniki, daje dzieciom dodatkowy wymiar w procesie niezależnego uczenia się, poprzez eksperymentowanie.
Szkoła daltońska z Nowego Jorku opracowała „Technologię w planie daltońskim”. Richard Blumenthal wprowadził ten plan ponad 14 lat temu:

„Nasze aktualne innowacje, zgodnie z filozofią edukacji daltońskiej i wyzwaniami współczesnego świata, znajdują odzwierciedlenie w korzystaniu z nowych technologii. Plan daltoński wniósł do edukacji dynamiczne przemiany, zachodzące w świecie technologii cyfrowych i komunikacji. Oprócz najlepszych zdobyczy tradycyjnej edukacji, uczniowie zostają wyposażeni w szereg zaawansowanych narzędzi, pozwalających im na wykonywanie swoich zadań tak, aby ich energia wykorzystywana była w kierunku rozwiązywania problemów i umiejętności myślenia na wyższym poziomie”.
Studenci Instytutu Pedagogicznego w Utrechcie w 2000 roku pracowali przez kilka miesięcy w Brnie nad projektem internetowym. Wynikiem ich starań była specjalna strona poświęcona współpracy między Utrechtem i Brnem, która stała się zalążkiem infrastruktury internetowych kontaktów między szkołami. Do tej pory tego rodzaju współpraca i wymiana myśli była czymś jak najbardziej normalnym jedynie na poziomie uniwersytetów. Ale dla edukacji wczesnoszkolnej to były dopiero początki internetowej przygody. Uważamy, że świat jest jak otwarta przestrzeń, z której należy korzystać. Dalton International chce inicjować i pobudzać kontakty międzynarodowe także na tym poziomie. Dlatego stworzyliśmy specjalną platformę internetową o nazwie „Webcam Classes”. Jest to idealne miejsce do dzielenia się zadaniami, dające również możliwość „wglądu” do swoich klas. Nie do przecenienia jest także ów „dreszczyk emocji”, gdy korzystając z zadań opracowanych za granicą, stwarzamy tym samym możliwości kontaktu między dziećmi z różnych krajów. Nowojorska szkoła daltońska, tak definiowała kilka lat temu swoją drogę do edukacji, wykorzystującej techniki komputerowe:

„Zachęcając uczniów do zdobywania nowej wiedzy w zależności od ich indywidualnych zainteresowań, wykorzystując zdobycze informatyki, wdrażamy idee planu daltońskiego w sposób, jakiego Helen Parkhurst nie umiałaby nawet sobie wyobrazić, ale, z którego miałaby wielką przyjemność. Jest to potężny, nowy sposób na wypełnianie historycznej misji i celu planu daltońskiego”.

Dalton International sprzyja innowacyjności bazującej na edukacji daltońskiej. Jest to jeden z powodów, aby rozwijać intensywne kontakty z lokalnymi stowarzyszeniami daltońskimi w różnych krajach. Specjaliści daltońscy wraz z przedstawicielami szkół daltońskich z całego świata są w zarządzie Dalton International i współpracują ze sobą w sprawie wspólnej przyszłości planu daltońskiego. Nadając tytułu „Członka Dalton International” wraz z oficjalnym certyfikatem, potwierdzamy niejako zasługi danej szkoły w działaniach na rzecz rozwoju edukacji daltońskiej w kraju i zagranicą. Jesteśmy dumni, że mamy w naszym gronie tak wiele wysoko cenionych i certyfikowanych szkół.

Roel Röhner, Prezydent Dalton International

tłumaczenie:SoR