Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Refleksje po konferencji „Od nauczania do uczenia się – daltońskie inspiracje 2019 Łódź”

Daltońskie inspiracje za nami i czas na krótkie podsumowanie oraz podzielenie się z czytelnikami zdjęciami i filmem z konferencji. Na pewno nie uda się w ten sposób oddać ducha i klimatu, jaki panował w czasie konferencji, ale uczestnikom ułatwi to przypomnienie sobie merytorycznej zawartości tych dwóch dni konferencyjnych. Podobnie jak rok temu w Zgierzu, podzieliliśmy program tak, że pierwszego dnia były bloki wykładowy, a drugi dzień to już zajęcia warsztatowe.  Z ankiety ewaluacyjnej – przy okazji dziękujemy ogromnej grupie uczestników, którzy ją wypełnili – wynika że taka formułą jest najbardziej oczekiwana, bo ponad 90% wybrało tę formułę zamiast jednodniowego spotkania.

Wiemy, że dla wielu Was przyjazd do Łodzi był dużym wyzwaniem logistycznym. Rozpoczęty tuż przed konferencją protest nauczycieli też nie pozostał bez wpływu na możliwość przyjazdu wielu z uczestników. I to nie tylko dyrektorzy niektórych placówek pozostali postawieni w trudnej sytuacji, jak i części nauczycielom odmówiono zgody na przyjazd. Z tego właśnie powodu w ostatniej chwili zdecydowaliśmy o nagrywaniu całej konferencji, aby umożliwić nieobecnym zapoznanie się z tym, co mieli do przekazania wykładowcy w pierwszym dniu. Dostęp bezpłatny będą mieli wszyscy uczestnicy, nie tylko nieobecni, a sposób w jaki będzie można go zdobyć otrzymacie w mailingu pod koniec kwietnia. Jeśli ta informacja nie dotrze do adresata, zawsze czekamy na maila od uczestników, zweryfikujemy i udostępnimy zapis wideo. Ponieważ te nagrania wygenerowały dodatkowe koszty, których wcześniej nie uwzględniliśmy, będzie można również wykupić dostęp do 8 godzin nagrań na stronie https://wiedza.plandaltonski.pl, co pozwoli nam odzyskać środki, a tym z naszych czytelników, którzy z braku miejsc nie mogli już wziąć udziału, da możliwość inspirowanie się online :-).

 

Tematyka tegorocznej konferencji była różnorodna i nie miała za zadanie wypełnić roli szkolenia z planu daltońskiego lecz dać garść pomysłów dla tych z Was, którzy poszukują wiedzy pozwalającej być coraz lepszym nauczycielem i wychowawcą. Tylko 20% uczestników miało pierwszy kontakt z planem daltońskim lub dopiero zaczyna, pozostali to praktycy, którzy w kuluarach mogli dzielić się tez swoim doświadczeniem. Pierwszy blok wykładowy rozpoczęła Małgorzata Taraszkiewicz prezentując Neurobox, czyli narzędzia które pozwalają uczniom nauczyć się uczenia się, czyli tej kompetencji, bez której w szkole trudno przetrwać i osiągać sukcesy. Po tym wystąpieniu wykład  pt. „Dlaczego w świecie cyfrowym ważne są relacje?” poprowadził dr Maciej Dębski – socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytety Gdańskiego – oraz założyciel i Prezes  Fundacji „Db@m o mój zasięg”. Mieliśmy okazję spojrzeć na technologie cyfrowe z jakimi spotyka się dziecko przez pryzmat zagrożeń ale i szans jakie daje człowiekowi XXI wieku. Kolejne inspirujące spotkanie, to prezentacja dr Doroty Domagały, dziekan na Wydziału Nauk o Wychowaniu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, na temat różnych aspektów samodzielności jakiej oczekują dzieci i jaka jest im potrzebna do prawidłowego rozwoju intelektualnego i społecznego. Tematyka była bezpośrednio związana z treścią książki „Daltońskie dorgowskazy. Samodzielność”, która na konferencji miała oficjalną premierę. W przerwach na stoisku naszego wydawnictwa SOR-MAN, była możliwość zakupu wszystkich dotąd wydanych książek z tematyki związanej z planem, daltońskim. Dzięki obecności na konferencji Ludwiki Michałowskiej, ci którzy zakupili na miejscu książki mogli też poprosić o pamiątkową dedykację wszystkich polskich autorów :-).

Kolejne dwa wykłady zostały poprowadzone przez dyrektorki łódzkich placówek. Bożena Będzińska -Wosik, prowadząca jedną ze szkół, która należy do ruchu „Budzących się Szkół” mówiła podczas wykładu pt. „Jak komunikować się z dziećmi?” o bardzo ważnym aspekcie budowania prawidłowych relacji z dziećmi czyli o sposobie komunikowania się z uczniami oraz o ogromnej odpowiedzialności nauczycieli za tworzenie bezpiecznej i twórczej przestrzeni edukacyjnej.  Pani Grażyna Małachowska, dyrektorka daltońskiego Przedszkola nr 152 w Łodzi, zaprezentowała natomiast wykład pt. „Edukacja dla wszystkich – plan daltoński w przedszkolu”, w którym podzieliła się swoimi refleksjami dotyczącymi ponadczasowych i uniwersalnych wartości jakie niesie z sobą plan daltoński, który konsekwentnie i świadomie wprowadzany w edukacji małego dziecka daje nieprzeciętne rezultaty.

Po obiadowej przerwie, która pozwoliła też na odpoczynek po przedpołudniowym maratonie wykładowym, mieliśmy kolejną ucztę, na którą tym razem zaprosiła nas  Joanna Obuchowska, nauczycielka – globtroter, a zatytułowała ją :„Podróże edukacyjne – wnioski z doświadczeń i obserwacji pracy nauczycieli w Finlandii, Holandii, Danii, Kolumbii i Indiach” . Syntetyczne ujęcie swoich doświadczeń z bycia nauczycielem w krajach leżących na różnych kontynentach dało nam wszystkim dowód na to, że korzystając m.in z pedagogiki planu daltońskiego, nasz kraj podąża w tym samym kierunku co szkoły nastawione na dostosowanie swoich działań do wymagań współczesności.

Drugi blok pierwszego dnia konferencji to spotkania z praktykami z różnych polskich szkół i przedszkoli, którzy w swojej pracy korzystają z koncepcji Helen Parkhurst, a każdy z nich znalazł swój sposób na to, aby jego dzieci osiągały sukcesy edukacyjne. W bloku tym, który poprowadził również praktyk, czyli Ania Sowińska wystąpiły:

Krystyna Milcarz – Publiczne Przedszkole daltońskie Nr 152 w Łodzi

Ewa Motyka – Publiczne Przedszkole Nr 25 w Sosnowcu

Ewa Janus – Prywatne Przedszkole SZKRABKI w Warszawie

Margareta Pierzchalska – Szkoła Podstawowa Nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Kalina Stefaniak – Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Jana Pawła II w Skoczowie

Aleksandra Filipowicz – Szkoła Podstawowa Nr 81 w Łodzi

Ewa Morzyszek-Banaszczyk – Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi 

Poza wykładami w czasie całego dnia miało miejsce jeszcze kilka uroczystych ceremonii wręczania statuetek nazwanych przez nas „Daltoński Inspirator” Wręczyliśmy je tym osobom, które według nas przyczyniają się do rozwijania planu daltońskiego w Polsce. Mamy świadomość, że takich osób w Polsce jest zapewne więcej, lecz my wyróżniliśmy te, które szczególnie są nam bliskie i mogliśmy przez lata obserwować ich zaangażowanie i postanowiliśmy je wyróżnić:

Agnieszka Czeglik , wieloletnia dyrektorka daltońskiego Przedszkola Nr 18 w Szczecinie, obecnie z-ca dyrektora ODN w Szczecinie oraz szkoleniowiec;
Dorota Domagała – wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w daltońskiej Szkole Podstawowej w Śmiglu, wykładowca wyższych uczelni;
Ewa Lewandowska – jedna z pierwszych osób, które zainteresowały się planem daltońskim i powtórnie sprowadziły go do Polski, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na APS Warszawa, które mają w programie plan daltoński,
Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 137 w Łodzi, Budzącej się Szkoły, która korzysta z planu daltońskiego w pracy z klasami 4-8 umiejętnie łącząc jego zalety z innymi pomysłami edukacyjnymi takimi jak praca z lapbookami, czy praca metodą projektu
Aneta Wabnic z Łodzi – współzałożycielka i obecny v-ce Prezes firmy Moje Bambino z Łodzi, która od samego początku wspiera ruch daltoński w Polsce, angażując się w pomoc przy organizowanych przez różne podmioty konferencjach, inwestując w rozwój pomocy daltońskich.

Drugiego dnia konferencji maiły miejsce już same warsztaty, które odbyły się w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 137 w Łodzi oraz Przedszkola Miejskiego Nr 152 w Łodzi. W Przedszkolu miała miejsce wizyta studyjna, w którą zaangażowani byli nauczyciele przedszkola, a w Szkole warsztaty poprowadzili:
Anna Bańkowska,
Maciej Dębski,
Dorota Domagała,
Ewa Morzyszek-Banaszczyk,
Joanna Obuchowska,
Margareta Pierzchalska,
Anna Sowińska,
Małgorzata Taraszkiewicz.

Bardzo dziękujemy Pani Ewie Morzyszek-Banaszczyk oraz Pani Grażynie Małachowskiej za umożliwienie poprowadzenia zajęć praktycznych w Państwa placówkach. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za bardzo sympatyczny odbiór naszych starań, aby całe wydarzenie przebiegło w możliwie najlepszej atmosferze. Dziękujemy za zaufanie i za mnóstwo wyrazów sympatii i gratulacji. Choć nie to jest celem takich spotkań, to na pewno daje to energię do dalszych działań na rzecz społeczności daltońskiej w Polsce.  Zapraszamy do brania udziału w następnych konferencjach, szkoleniach czy innych formach aktywności, które pozwolą nam wspólnie pielęgnować rozwój planu daltońskiego z korzyścią dla dzieci oraz dla nas, którzy mają nadzieję na pozytywne przemiany w systemowej edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Robert Sowiński

PS. Tutaj można obejrzeć krótką relację filmową z pierwszego dnia konferencji: https://youtu.be/3xoMVTRxvos