Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

15 międzynarodowa konferencja daltońska w Brnie – 2-3 maja 2011

Na początku maja brałam udział w konferencji, organizowanej przez czeskie stowarzyszenie daltońskie, podczas której miałam przyjemność spotkać bardzo dużą grupę ludzi „daltońsko” zakręconych Byliśmy wraz z mężem jedynymi gośćmi z Polski i choć ten nurt pedagogiczny jest obecny powtórnie w naszym kraju od niedawna, to dzięki temu że jestem dyrektorką pierwszej daltońskiej szkoły w Polsce, traktowano nas jak oficjalną delegację.

Do Brna – pięknego i pełnego tajemnic miasta – przyjechali Ci, którym drogie jest nowe spojrzenie na edukację. Nie ukrywam, ze nieco zazdrościłam Czechom tego, ze potrafili już 15 lat temu wprowadzić pod swoje strzechy ideę Hellen Parkhurst! Do Brna przyjechali przedstawiciele szkół daltońskich z wilu krajów: z Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Austrii i Polski. Po refleksyjnym wykładzie prezydenta Dalton International Roela Röhnera i porywającym wystąpieniu edukatora Hansa Wenke odbyło się wiele warsztatów, które poprowadzili trenerzy – konsultanci z Holandii i Czech.

Była to dla mnie okazja do bezpośrednich kontaktów z wieloma nauczycielami z różnych krajówi i wymiany poglądów, doświadczeń. Bardzo interesującym doświadczeniem było zwiedzanie czeskich szkół i przedszkoli daltońskich – oprócz obserwacji wielu ciekawych rozwiązań technicznych mogłam przyjrzeć się prowadzeniu zajęć. Dużo informacji zwrotnych uzyskałam podczas bezpośrednich spotkań z nauczycielami, między innymi w szkole gdzie uczy się ponad 600 dzieci. Interesujące było też to, ze w publicznych szkołach podstawowych w Czechach wprowadzono jako standardowe rozwiązanie, możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w tych klasach, gdzie znajdują się dzieci np. z trudnościami wychowawczymi.

Koncepcja planu daltońskiego jest tutaj dużym ułatwieniem, szczególnie widać to było w bardzo licznych klasach. Mam nadzieję, że i w Polsce znajdą się kolejne szkoły, które z idei Helen Parkhurst zastosują jak najwiecej rozwiązań. Więcej o planie daltońskim na www.plandaltonski.pl. Anna Sowińska