Współczesne szkoły daltońskie na świecie

16 lutego 2011 | Autorem wpisu jest: Robert Sowiński | Ilość odsłon: 4 963

Tym artykułem rozpoczynamy prezentowanie informacji nt. systemu edukacyjnego nazywanego potocznie planem daltońskim. Na naszych stronach będą pojawiały się zarówno informacje – tłumaczenia z innych artykułów na ten temat, jak i nasze materiały oparte o doświadczenia polskie i międzynarodowe.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy zetknęli się już wcześniej z tym zagadnieniem lub są zainteresowani rozwijaniem swojej wiedzy na temat „Daltona”. Zanim pojawi się pierwsza w powojennej historii polskiej edukacji książka, opisująca współczesne doświadczenia planu daltońskiego, zachęcamy do zapoznawania się z treściamu zawartymi na www.plandaltonski.pl

Korzystając z zasobów strony internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Daltońskiego, dowiadujemy się, gdzie na świecie i na jakich zasadach funkcjonują obecnie szkoły oparte o system daltoński.

I tak Dalton School w Nowym Jorku funkcjonuje na następujących zasadach:

1. House – „Dom” jest swego rodzaju bazą szkolną dla każdego ucznia, coś w rodzaju klasy, ale dużo szerzej rozumianej niż w Polsce; tzw. House Advisor – doradca, jest osobą, która kontaktuje się z rodzicami. To swego rodzaju „wychowawca” w naszym rozumieniu. W nauczaniu podstawowym i w gimnazjum, w House są zgrupowani uczniowie w tym samym wieku. W High School każdy House obejmuje uczniów z różnych poziomów wiekowych, jest to swego rodzaju mikrokosmos większej społeczności. Na wszystkich wydziałach House przewodnikami uczniów jest House Advisor, który pomaga każdemu studentowi w procesie uczenia się.

2. The Assignment – zadanie – stanowi to umowę między studentami (uczniami) i nauczycielami.
Zadania zostają przygotowane przez nauczyciela dla każdej klasy. Jest to drukowany dokument, który wprowadza temat, proponuje zakres studiów i badań, określa wspólne obowiązki, jak również przedstawia możliwości realizowania indywidualnych projektów. Zadanie przewiduje skoncentrowanie się na tematach codziennej pracy klasy i prac domowych i może być indywidualnie dostosowane do specyficznych potrzeb oraz do rozwijania mocnych stron ucznia.

3. Laboratorium najlepiej opisuje atmosferę tego, co w edukacji stworzył plan daltoński, który łączy w sobie naukę, badania i współpracę. „Laboratorium” odnosi się do pojedynczej sesji grupowej uczniów i nauczycieli. Jest to dodatkowy rodzaj zajęć -„Lab”-, które posiadają specjalną instrukcję i planowane są w określonych godzinach w ciągu dnia w szkole.

Ascham School w Sydney / Australia korzysta z mniej więcej podobnej struktury jak nowojorska szkoła. Praca uporządkowana jest w cyklach miesięcznych zadań, podzielonych na tygodniowe jednostki. W każdym cyklu jest czas przeznaczony na lekcje oraz na konsultacje, kiedy to nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne przedmioty są dostępni w swoich pokojach („LAB”). Studentów uczy się, jak zaplanować odpowiednią liczbę spotkań w tygodniu, aby każdy z nich mógł porozmawiać z nauczycielem, aby omówić postępy, uzyskać pomoc lub zaplanować np poszerzenie zakresu poznawanego materiału. Raz w tygodniu informacja – „Form”- o całej pracy wykonanej przez każdego studenta jest przekazywana do jego nauczyciela tak, aby w następnym tygodniu mógł rozpocząć zajęcia z nowym planem pracy.

Również w Japonii jest duże zainteresowanie tym systemem nauczania, a trzy szkoły dla młodszych dzieci wdrożyły już model z pierwszego programu z Nowego Jorku. Szkoły te są w bliskim kontakcie ze sobą.

W Holandii HOUSE to system klas. Nauczyciel w klasie pełni również rolę doradcy HOUSE.
LAB to rodzaj regularnych spotkań, podczas których student może porozmawiać z nauczycielem (mogą to być też spotkania mniejszych grup studenckich). W szkołach zespoły uczniów w różnym wieku współpracują, pomagając sobie nawzajem, odbywa się też tradycyjne nauczanie z nauczycielem, który pełni rolę swego rodzaju mentora nauczania czy też jest przewodnikiem dla ucznia w procesie edukacji. W szkole podstawowej laboratoria są zintegrowane z zajęciami bieżącymi, natomiast w edukacji gimnazjalnej są one wydzielone co do miejsca i czasu z przeznaczoną na to konkretną liczbą godzin w planie.

ZADANIE jest nieodłącznym elementem samodzielności, na którą w holenderskich szkołach daltońskich kładzie się bardzo duży nacisk.
Kształcenie samodzielności polega na uświadomieniu dzieciom, jak duża odpowiedzialność na nich spoczywa, kiedy podejmują się relizacji zadania zajmujeącego cały tydzień. Tak jest w szkołach podstawowych, gdzie cykle składają się z tygodniowych zadań. W szkołach średnich natomiast budowane są większe moduły, pozwalające rozwijać umiętności planowania, korzystać z zalet tego systemu w coraz większym stopniu.

W 1996 r. również w Czechach pojawiła się edukacja daltońska, w praktyce wzorując się na holenderskim modelu. W Brnie są cztery szkoły, które realizują elementy planu daltońskiego poprzez tworzenie specjalnych zadań jako części programu nauczania.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się na newsletter!

Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność.