Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Zaproszenie i program konferencji 19 11 2013 Środa Wlkp.

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
oraz Polskie Stowarzyszenie Dalton
serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji

„Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej”,
która odbędzie się dnia 19 listopada 2013 roku w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Surzyńskich 2. Zapraszamy nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i szkół, doradców metodycznych oraz studentów pedagogiki. Celem konferencji jest popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnianie dobrych praktyk oraz propagowanie działań podnoszących jakość edukacji.

Harmonogram konferencji:
8:00 – 9:00   – Rejestracja uczestników konferencji
9:00 – 9:15   – Otwarcie konferencji
9:15 – 10:00 – „Potrzeba samodzielności, odpowiedzialności oraz współpracy, dzieci w wieku przedszkolnym i                        wczesnoszkolnym”dr Dorota Domagała WWSSE
10:00 – 10:45 – „Koncepcja edukacji daltońskiej drogą do rozwoju samodzielności i autonomii dziecka” –                                Katarzyna Dryjas– dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim,                                Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton
10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa
11:15 – 12:45 – „Edukacja daltońska inspiracją dla nauczycieli i uczniów”Roel Roehner, President Dalton                          International, Holandia (wykład tłumaczony)
12:45 – 13:00 – Prezentacja pomocy dydaktycznych dedykowanych również do pracy wg. koncepcji planu                              daltońskiego.
13:00 – 13:30 – Przerwa obiadowa
13:30 – 15:00 – „Kompetencje nauczyciela daltońskiego”Roel Roehner, President Dalton International,                                  Holandia (wykład tłumaczony)
15:00 – 15:15 – Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 – „Od edukacji poprzez ośrodki zainteresowań do pedagogiki planu daltońskiego – źródła                                   inspiracji i aspekty praktyczne”Anna Sowińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej ABiS                                „Szkoła dla dziecka” przy WSIU w Łodzi z certyfikatem International Dalton School
16:00 – 17:00 – Prezentacje rozwiązań metodycznych stosowanych przez nauczycielki pracujące według                                 koncepcji planu daltońskiego
17:00              – Zakończenie konferencji

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konferencji może być każda zainteresowana osoba, która dokona opłaty konferencyjnej na konto Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej w wysokości 50zł.
nr konta Uczelni – bank PKO – 78 1020 4160 0000 2202 0121 5011 tytułem: opłata konferencyjna + imię i nazwisko uczestnika do dnia 14 listopada 2013 roku, oraz do tego samego terminu prześle karę zgłoszenia do pobrania TUTAJ

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatorów:

Dorota Domagała
e-mail: dorota.olejnik@box43.pl
tel. +48 501 306 588
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
ul. Surzyńskich 2
63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 61 22 24 556, +48 784 950 640
fax +48 61 22 24 557
e-mail dziekanat: info@wwsse.pl