Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Szkolenie dla koordynatorów edukacji daltońskiej

16 listopada w siedzibie Stowarzyszenia odbędą się warsztaty dla koordynatorów pedagogiki planu daltońskiego. Wezmą w nich udział przedstawiciele placówek oświatowych które znajdują się w procesie certyfikacji. Bedzie to szkolenie zamknięte.

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!