Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

SYSTEM DALTOŃSKI w szkole powszechnej Henryk Rowid Kraków 1929

„SYSTEM DALTOŃSKI w szkole powszechnej”.
Z zagadnień współczesnej metodyki.
Autor: Henryk Rowid
Wydanie drugie
Nakład Gebethnera i Wolffa
Kraków 1929
Druk: W.L.Anczyc i spółka.
Stron: 99

Rozdziały:
I. Geneza systemu daltońskiego i jego ropowszechnienie
II. Zasady metody daltońskiej
III. Organizacja pracy i urządzenie szkoły daltońskiej.
IV. Jak pracują uczniowie w szkole daltońskiej
V. Próby zastosowania metody daltońskiej w szkołach polskich.
VI. Przykłady planu pracy w następnych oddziałach szkoły powszechnej.
VII. Zalety i braki systemu daltońskiego
VIII. System daltoński a reforma szkoły polskiej.
Trzy tablice
Literatura przedmiotu