Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Edukacja daltońska na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

dukacja daltońska na APSAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jest pierwszą w Polsce Uczelnią, która w roku 2011 gościła na wykładach przedstawicieli Dalton International. Od tego czasu wspiera i przyczynia się do propagowania idei edukacji daltońskiej. W kwietniu 2011 na APS gościli: Hans Wenke i Roel Röhner, w październiku 2012 – Roel Röhner i Paul Bruijn, w listopadzie 2013 Roel Röhner, a w listopadzie 2014 będzie to znowu Roel Röhner. Od roku 2007 APS prowadzi studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori. Kierownikiem wszystkich edycji jest dr Ewa Lewandowska. Edukacja daltońska od października 2013 rokuzostała włączona zarówno w plan, jak i nazwę realizowanych już studiów i od tej pory studia mają nazwę „Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori”. Po raz pierwszy w Polsce można było poznać rozwiązania metodyczne edukacji daltońskiej na studiach podyplomowych. W październiku 2014 rusza kolejna, druga już edycja studiów z edukacją daltońską.

Studia podyplomowe terapii pedagogicznej znajdujące się w ofercie wielu uczelni różnią się od siebie planami, liczbą godzin, zakresem umiejętności jakie mogą nabyć słuchacze oraz kadrą wykładowców. Prowadzone przez APS studia są połączeniem studiów kwalifikacyjnych i doskonalących. Można uzyskać kwalifikacje, jako nauczyciel-terapeuta oraz znacząco poszerzyć swój warsztat pracy poprzez możliwość praktycznego, warsztatowego poznania modelu edukacji daltońskiej, której twórczynią była Amerykanka Helen Parkhurst i systemu M. Montessori. Dopełniają one warsztat metodyczny nauczyciela-terapeuty i pokazują jak faktycznie indywidualizować proces edukacyjny. W ramach III semestrów studiów (510 godzin zajęć i 60 praktyk) słuchacze odbywają hospitacje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach daltońskich i motessoriańskich. Kadra to doświadczeni, zweryfikowani specjaliści z zakresu terapii, konsultanci edukacji daltońskiej rekomendowani przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. Następna edycja studiów może być uruchomiona w lutym lub październiku 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy.