Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Daltońska jesień 2014 w Polsce – konferencja w Lesznie

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Dalton serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowym szkoleniu „Pedagogika planu daltońskiego w edukacji elementarnej”, która odbędzie się dnia 20 listopada 2014 roku.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich oraz studentów pedagogiki i każdego zainteresowanego tematyką planu daltońskiego. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem.

W naszym społeczeństwie obserwuje się nadmierne wyręczanie dzieci, co nie tylko czyni je mało samodzielnymi, ale także pozbawia nabywania doświadczeń poprzez które człowiek się uczy- zdobywa wiedzę i umiejętności. Tym samym dziecko nie ma możliwości dokonywania wyboru i ponoszenia konsekwencji swoich wyborów. Zastosowanie koncepcji planu daltońskiego w placówkach oświatowych pozwala dzieciom na rozwój odpowiedzialności, samodzielności oraz umiejętności kooperacji. Ostatnio wiele słyszymy w naszym kraju o indywidualizacji w nauczaniu. Wiemy, że każde dziecko jest inne, ma odmienne potrzeby i indywidualną drogę rozwoju. Jak zatem organizować proces edukacyjny, mając w klasie/grupie 25 dzieci, żeby sprostać tym wymaganiom i stworzyć każdemu z wychowanków równe szanse i możliwość własnego rozwoju? Jak zróżnicować temat, tempo i czas pracy? Koncepcja edukacji daltońskiej stwarza takie możliwości i z pewnością wielu pedagogów znajdzie w niej rozwiązanie różnych nurtujących problemów- jak uczyć, jak organizować proces edukacyjny?”

Roel Röhner – Prezydent Dalton International, konsultant daltoński, pracuje z zespołami nauczycieli, grupami koordynatorów planu daltońskiego, a także grup dyrektorów szkół daltońskich. Autor książek o pedagogice planu daltońskiego, które powstały przy współudziale Hansa Wenke, konsultanta międzynarodowego edukacji daltońskiej.

Katarzyna Dryjas – Prezes i konsultant Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim posiadającego międzynarodowy certyfikat International Dalton School. Autorka publikacji, edukator, pracownik dydaktyczny.

Termin: 20 listopad 2014 r. godz. 16.30-19.45

Miejsce: WSH Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10

Cena: 70 zł, studenci – 50% zniżki, grupy 6 i więcej osób z jednej placówki/instytucji – 15% zniżki

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSH do dnia 14.11.2014 r.

Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno

Nr konta: 50 1020 3088 0000 8602 0037 8877

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Szkolenie Dalton” oraz nazwisko i imię uczestnika szkolenia.

Kontakt: anna.bartkowiak@wsh-leszno.pl, tel. 693 58 50 50

Szczegóły rownież na www.dalton.org.pl