Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Pudliszki rozpoczynają przygodę z planem daltońskim

W sobotę 18 kwietnia miało miejsce miłe i bardzo owocne spotkanie w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach.  Nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, klas 4 – 6 oraz gimnazjum wzięli udział w szkoleniu wprowadzającym do edukacji według planu daltońskiego. Dzięki temu, że w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich etapów nauczania łatwiej będzie w przyszłości zrozumieć specyfikę tego modelu edukacji, a dzieci przechodząc do kolejnej klasy będą mogły kontynuować ten sposób uczenia się. Również ważne jest to, że pomysł wdrożenia do szkoły planu daltońskiego, poza zaangażowaniem ze strony Dyrekcji Zespołu ma również swoje wsparcia ze strony władz lokalnych. Burmistrz Pudliszek Sebastian Czwojda, którego zainteresowanie efektywnością działania placówek oświatowych na zarządzanym przez siebie terenie, od lat jest doceniane przez lokalną społeczność,  osobiście zawitał na spotkanie. Trzymamy kciuki za kolejny listek na daltońskiem drzewie w Pudliszkach.