Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Ocenianie kształtujące w planie daltońskim

Ocenianie kształtujące w planie daltońskim na przykładzie daltońskiej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga adekwatnych zmian w zakresie edukacji, a jak wiadomo...

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!