Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Konkurs dla nauczycieli

Wspieramy konkurs dla nauczycieli. Mamy ogromną przyjemność wspierać projekt Fundacji Lifeskills - konkurs mający na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje online oraz propagowanie edukacji użytecznej życiowo, w...

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!