Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Koncepcja wprowadzenia planu daltońskiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzi studia podyplomowe, na których słuchacze zapoznają się m.in z pedagogiką planu daltońskiego. Kierownikiem tych studiów jest Pani Dr Ewa Lewandowska i na jej zaproszenie poprowadziłam zajęcia. Podczas rozmów zaliczeniowych, miałam okazję poznać opinie i doświadczenia wielu nauczycieli, którzy z powodzeniem wdrażają plan daltoński w swoich placówkach.  Dzięki uprzejmości jednej z nauczycielek – Pani Doroty Bartnik, która wyraziła zgodę na opublikowanie jej pracy zaliczeniowej, prezentujemy doświadczenia z wprowadzania planu daltońskiego na terenie świetlicy szkolnej. Mam nadzieję, że materiał ten będzie pomocny zainteresowanym pedagogiką Helen Parkhurst.

Poniżej fragment naszej korespondencji, której emocje podkreślają zaangażowanie, jakie towarzyszy Pani Dorocie w jej pracy z dziećmi. Gratuluję i dziekuję za przesłany materiał!

Anna Sowińska
Konsultant edukacji daltońskiej Polskiego Stowarzyszenia Dalton

Szanowna Pani Anno,

zgodnie z ustaleniami wysyłam pracę wzbogaconą o zdjęcia.
Chciałam Pani podziękować, za inspirację podczas ostatnich zajęć.
Wprowadzenie planu daltońskiego okazuje się prostsze, niż myślałam i wcale nie wymaga gruntownych zmian. Wymaga organizacji i dyscypliny, oraz kreatywności ze strony nauczycieli. 🙂
Te narzędzia, które udało mi się wprowadzić w życie, sprawdziły się w 100%!
Dzieci zachwycone! 😀  Mam nadzieję wprowadzać coraz więcej elementów z planu daltońskiego. To wspaniałe uczucie móc wspierać  rozwój autonomii swoich uczniów, ich potrzebę samodzielności i odpowiedzialności.

pozdrawiam serdecznie,
Dorota Bartnik