Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Pierwsze kroki w uczeniu samodzielności – daltonroel.blogspot.com

Wzrasta zainteresowanie pedagogiką planu daltońskiego, lecz nadal nie ma zbyt dużo publikacji na ten temat. Postaramy się na bieżąco tłumaczyć część wpisów na blogu Roela Rohnera, szczególnie te, które dotyczą praktycznych porad dla nauczycieli rozpoczynającyh swoja przygodę z „Daltonem”. Ponizej kilka praktycznych uwag o tym jak trenować samodzielność u najmłodszych.(SoR)

1. Przydziel dzieciom obowiązki związane z organizacją pracy w klasie. Wizualizuj te zadania na „tablicy zadań”, aby dzieci mogły zobaczyć, kto za co odpowiada i aby miały gdzie zaznaczyć, kiedy zadanie zostanie zakończone.

2. Rozwijaj u dzieci „umiejętności rozwiązywania problemów”. Zachęcaj je do myślenia o tym, co mogą zrobić, aby rozwiązać problem, ale nie pokazuj im gotowego rozwiązania.
3. Niech dzieci wiedzą, że jesteś zainteresowany ich tokiem rozumowania i tym jakie mają pomysły. Zapytaj ich, dlaczego uważają że jest to dobre rozwiązanie. Pomóż im zrozumieć wpływ swoich wyborów.
3. Pomagaj dzieciom, aby stawiały sobie realne cele i aby dążyły do ich osiągnięcia.
4. Zachęcaj dzieci do podejmowania decyzji i chwal próby bez względu na ich wynik. Często wyrażaj szacunek wobec decyzji jakie podejmują.
5. Pomagaj dzieciom wziąć odpowiedzialność za spakowanie potrzebnych do zajęć rzeczy.
6. Naucz dzieci jak korzystać z „kolorowego zegara” i określaj czas jaki mają na poszczególne zadania.
Roel Rohner
tłum:SoR (tekst oryginalny na www.daltonroel.blogspot.com)