Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Regulamin Newslettera „Daltońskie Wieści”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera „Daltońskie Wieści” (dalej: „Newsletter”).
 2. Newsletter jest wydawany przez SOR-MAN Robert Sowiński, z siedzibą w 92-701 Grabina, u.Główna 50A wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Gminie Nowosolna pod numerem 942/07, NIP: 7281732884, REGON: 100269489 (dalej: „Administrator”).
 3. Subskrybentem Newslettera (dalej: „Subskrybent”) może być każda osoba, która zapisała się do Newslettera poprzez formularz dostępny na stronie internetowej plandaltonski.pl lub daltonskiewiesci.pl.

§2 Zasady Subskrypcji

 1. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Aby subskrybować Newsletter, należy podać adres e-mail oraz zaakceptować niniejszy regulamin.
 3. Subskrybent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji.

§3 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów jest SOR-MAN Robert Sowiński.
 2. Dane osobowe Subskrybentów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu wysyłki Newslettera oraz w celach marketingowych.
 4. Subskrybent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.plandaltonski.pl.

§4 Treść Newslettera

 1. Newsletter zawiera informacje na temat pedagogiki planu daltońskiego, szeroko pojetej edukacji, w tym artykuły, poradniki, informacje o wydarzeniach oraz promocje.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Newslettera oraz częstotliwości jego wysyłki.

§5 Rezygnacja z Subskrypcji

 1. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w link rezygnacji znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.
 2. Po rezygnacji, dane osobowe Subskrybenta zostaną usunięte z bazy danych Newslettera w ciągu 14 dni roboczych.

§6 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne uniemożliwiające odbiór Newslettera przez Subskrybenta.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Newsletterze pochodzące od osób trzecich.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu Subskrybent zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Newslettera prosimy kierować na adres e-mail: robert@sor-man.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2024.

Dodaj komentarz