Fundacja Plan daltoński

„Edukator w ABISIE”

Kolejna grupa nauczycieli, tym razym z pólnocno-wschodich terenów Polski, nie tylko interesuje się planem daltońskim, ale i zaczyna poznawać jego propagatorów, aktywnie poszerza swoją wiedzę i dzieli...

Szkolenie dla koordynatorów edukacji daltońskiej

16 listopada w siedzibie Stowarzyszenia odbędą się warsztaty dla koordynatorów pedagogiki planu daltońskiego. Wezmą w nich udział przedstawiciele placówek oświatowych które znajdują się w procesie certyfikacji. Bedzie...

Nauczyciele szkoły daltońskiej w Holandii

Własnie powóciły z tygodniowego wyjazdu szkoleniowego dwie nauczycielki Szkoły Podstawowej ABIS: p. Agata Juljańska i p. Kamila Szymańska. Brały one czynny udział w szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowe...

Konferencja w Olsztynie 11 04 2012

W kwietniu zostanie zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie konferencja pt.: " Łamiemy stereotypy - pedagogika planu daltońskiego". (więcej…)

Z wizytą w szkole ABIS

od wydawcy: School4Child, Szkoła Podstawowa ABIS przy WSinF w Łodzi, gościła nauczycieli ze Śmigla . Wizyta miała na celu poznanie z bliska w jaki sposób szkoła podstawowa stosuje w...

O „Daltonie” w Łodzi

Zapraszamy na ciekawą konferencję "Innowacyjne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", dla nauczycieli klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach, która odbędzie się 17 marca 2012r. w...