Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Daltońska jesień 2014 w Polsce – konferencja w Poznaniu

Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP zaprasza dyrektorów i nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych oraz studentów edukacji elementarnej do udziału w konferencji międzynarodowej „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka”, która odbędzie się 19.11.2014 roku.

Celem konferencji jest:

 popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej,

 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie edukacji elementarnej,

 możliwość poznania bogatej oferty pomocy dydaktycznych wspierających rozwój dziecka w procesie edukacji daltońskiej.

Konferencja ma charakter poznawczy i praktyczny. W części warsztatowej każdy uczestnik będzie mógł poznać: sposób aranżacji sali, organizację czasu pracy (m.in. rytm dnia, tablica zadań) oraz rodzaj stosowanych pomocy dydaktycznych. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych i certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Harmonogram konferencji:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników – rektor WSPiA prof. Janina Minkiewicz – Najtkowska

9.30 – 10.00 Samodzielność, współpraca , odpowiedzialność dziecka w wieku przedszkolnym – aspekt psychologiczny  – wykład prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

10.00 – 10.45 Koncepcja edukacji daltońskiej drogą do rozwoju samodzielności i autonomii dziecka – Katarzyna Dryjas, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.15 Edukacja daltońska inspiracją dla nauczycieli i uczniów – Roel Röhner, President Dalton International, Holandia – (wykład tłumaczony)

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa, serwis kawowy

13.15 – 14.15 Kompetencje nauczyciela daltońskiego – Roel Röehner, President Dalton International, Holandia – (wykład tłumaczony)

dyskusja

14.15 – 16.00 Prezentacje rozwiązań metodycznych stosowanych przez nauczycielki pracujące według koncepcji planu daltońskiego – warsztaty (3 grupy)

Zakończenie konferencji, wydawanie certyfikatów uczestnictwa .

 

Organizator: Poznański Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Termin: 19 listopada 2014 roku

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, ul. Świerzawska 18 (obok siedziby uczelni, przy ul. Bułgarska 55)

Koszt udziału w konferencji: 120,00zł,
które należy wpłacić na konto: 55 1020 1097 0000 7002 0131 9268

PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP 02-956 Warszawa ul. Gubinowska 28/30 z dopiskiem: Konferencja Poznań

 

Szczegóły również na stronie www.dalton.org.pl