Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Spotkanie z Prezydentem….

W poniedziałek, 18 listopada 2013 roku gościli w naszej szkole:  prezydent Dalton International Roel Rohner  z Holandii i prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton pani Katarzyn Dryjas. W spotkaniu z nimi uczestniczyli: dyrektor szkoły Robert Plewka, wicedyrektor pani Agata Kulus, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący wg. założeń pedagogiki  planu daltońskiego:  Dorota Domagała, Iwona Nawrocka, Renata Kamieniarz, Anna Smelkowska oraz w roli tłumacza pani Magdalena Plewka. Wizyta ta była jednym z elementów procesu certyfikacji naszej szkoły.

W rozmowach dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły podzielili się z gośćmi doświadczeniami  we wrażaniu elementów pedagogiki planu daltońskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się na spacer po szkole. Goście mieli możliwość obejrzenia klas, kącików zainteresowań i zabaw. Docenili zaangażowanie dyrektora i nauczycielek w wyposażenie klas organizujących  pracę – tablice zadań tygodniowych, plany dnia, sygnalizatory i inne. Prezydent Dalton International nie krył zadowolenia ze stopnia zaawansowania prac we wdrażaniu planu daltońskiego w naszej szkole.

Nasza prawie dwuletnia praca  zaowocowała przyznaniem  szkole precertyfikatu szkoły daltońskiej, którego uroczyste wręczenie odbyło się  nazajutrz podczas  międzynarodowej konferencji „Koncepcja Planu Daltońskiego  w edukacji wczesnoszkolnej” w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.