Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Konferencja daltońska w Środzie Wlkp. – międzynarodowe wydarzenie w relacji Anny Sowińskiej

Razem z nauczycielami z naszej szkoły: Sylwią Bednarek, Agatą Juljańską, Martą Kwellą i Kamilą Szymańską brałam czynny udział w międzynarodowej konferencji pod tytułem:

„Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej”, 

która odbyła się 19 listopada na terenie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Celem konferencji było popularyzowanie koncepcji edukacji daltońskiej, upowszechnianie dobrych praktyk oraz propagowanie działań podnoszących jakość edukacji. Wszyscy prelegenci odnosili się w swoich wypowiedziach do pedagogiki planu daltońskiego, również w aspekcie historycznym jaki i nawiązując do założeń filozoficzno – fundamentalnych.

Głównym ekspertem konferencji był Roel Roehner, autorytet i lider w szerzeniu tej idei. Roel, niezmiennie potrafi wywołać zaskoczenie i porwać za sobą słuchaczy, nawet podczas kilkugodzinnego wykładu.

W swoim wystąpieniu na forum, nawiązałam do swoich doświadczeń z pracy w klasach autorskich w latach 90-tych, oraz skupiłam się na sposobach kształtowania filarów edukacji daltońskiej na terenie SP ABiS Szkoła dla dziecka w Łodzi. Po części wykładowej nastąpił panel warsztatowy, podczas którego nauczyciele SP ABiS i SP w Śmiglu odpowiadali na szereg pytań ze strony zgromadzonej widowni. Każda z nauczycielek przygotowała swoje portfolio, z którym z dużym zainteresowaniem zapoznawali się uczestnicy konferencji. Kolejny raz nauczyciele edukacji daltońskiej pokazali się jako zgrany zespół, który swoją kreatywnością i zaangażowaniem w pracę zaskoczył nie jednego uczestnika konferencji. Aktywnym uczestnikiem konferencji była również Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Pani Katarzyna Dryjas.

Konferencja była efektem współpracy wielu ludzi, pod czujnym okiem głównego inicjatora tej „imprezy”, dobrego ducha edukacji daltońskiej w Wielkopolsce, dziekana Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, nauczyciela edukacji elementarnej Szkoły Podstawowej w Śmiglu, Pani Doroty Domagały. Jestem przekonana, że edukacja daltońska na trwałe zagościła w Środzie Wilkp. i w Śmiglu.

Niezmiennie widać ogromne wsparcie firmy edukacyjnej Moje Bambino z Łodzi , która nie tylko oferuje pomoce edukacji daltońskiej, ale i wspomaga wiele działań związanych z promocją planu daltońskiego w Polsce.

Anna Sowińska – konsultant edukacji daltońskiej w Polsce