Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Z planem daltońskim na konferencji w Olsztynie

11 kwietna miało miejsce spotkanie z pedagogiką daltońską w gościnnym Olsztynie. Rolę gospodarza konferencji pełnił Pan Zbigniew Gontarz, który każdego z uczestników otoczył swoim ciepłem i spokojem. Po niekonwencjonalnym otwarciu w postaci recitalu śpiewu operowego i koncertu muzyki poważnej nastąpił niesamowicie wciągający wykład na temat autonomii wygłoszony przez panią doktor Elżbietę Wołodźko.

Uświadomił on wszystkim słuchaczom, że w realizacji planu daltońskiego najważniejszą wartość  ma  wewnętrzne nastawienie do realizacji postawionych przed nauczycielem zadań. Pani doktor Wołodźko bardzo obrazowo nakreśliła, że wprowadzenie autonomii do szkoły to wolność zarówno nauczyciela jak i ucznia, to wzajemny szacunek, a nie urabianie każdej z wymienionych stron na jakąś modłę.

Kolejną prelegentką była Anna sowińska, dyrektorka SP ABiS „Szkoła dla dziecka”, która podzieliła się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu planu daltońskiego w szkole podstawowej. Z pomocą filmu wprowadziła słuchaczy na teren prowadzonej szkoły, uzupełniając go własnymi refleksjami na temat konieczności zmian zarówno w postawie nauczyciela jak i ucznia. W swoim wystąpieniu nawiązała również do swojego doświadczenia podczas prowadzenia jednej z pierwszych klas autorskich w Polsce, które bardzo szeroko swoim działaniem nawiązywały do pojęcia autonomii w praktyce.

W kolejnym wystąpieniu, Pani Katarzyna Dryjas, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton, a jednocześnie Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, wprowadziła wszystkich zebranych w rys historyczny prekursorki planu daltońskiego Helen Parkhurst. Jednym ze sposobów rozwijania zainteresowania planem daltońskim jest aktywny udział w życiu stowarzyszenia. Następnie swoimi doświadczeniami podzieliła się pani Dyrektor przedszkola nr 10 w Olsztynie, która wprowadziła na swój teren innowację związaną z planem daltońskim. Godne uwagi było to, że przez stosunkowo krótki okres czasu pani Dyrektor Ewa Konieczko wykonała ogromną pracę, a swoje efekty zaprezentowała w przygotowanym specjalnie na tę konferencję filmie.

Na koniec konferencji swoje osiągnięcia zaprezentowało niepubliczne gimnazjum pod kierunkiem p. Niny Antosz, która jest mocno zainteresowane koncepcją planu daltońskiego.

Trzymamy kciuki za zmiany w edukacji ku autonomii w Olsztynie!