Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Moja droga do zmiany

Zmiany są nieodłącznym elementem życia, wymagają od nas próby dostosowania się do nowej sytuacji, wyjścia poza sferę komfortu oraz często wiążą się ze strachem przed tym, co...

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!