Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Pedagogika serca a plan daltoński.

Kiedy mowa o edukacji serca, nie sposób nie nawiązać do rozważań prof. Marii Łopatkowej, skoncentrowanych wokół poszukiwania istoty ludzkiego bytu i jego uwarunkowań.