Plan daltoński – szkolenia
Szkolenia / 1 września 2014 / Ilość odsłon: 71 714

Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dyrektorów placówek jak i nauczycieli, którzy chcą poznać i zastosować w pracy z dziećmi elementy planu daltońskiego. Podstawowy program zajęć dostosowujemy do wymagań zlecającego szkolenie, jeśli ma ono nie tylko mieć charakter poznawczy, ale pozwolić nauczycielom wprowadzać pedagogikę planu daltońskiego w placówce edukacyjnej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów mających doświadczenie szkoleniowe, wiedzę nt pedagogiki daltońskiej zdobytą na szkoleniach zagranicznych i krajowych. Nad jakością szkoleń czuwa konsultant edukacji daltońskiej Anna Sowińska. Zajęcia dzielą się na następujące części : Szkolenie podstawowe, przeznaczone dla osób rozpoczynających przygodę z planem daltońskim  6 x 45 min: 1. Pedagogika planu daltońskiego – rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego. 2. Od czego zacząć?.Stresory mające wpływ na proces poznawczy, zasady pracy samodzielnej, współpraca jako filar w rozwoju emocjonalnym i intelektualnym. 3. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację. 4. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego, czyli jak dostosować klasyczną dydaktykę o elementy gwarantujące osiąganie celów edukacyjnych. 5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w szkole i przedszkolu, realizacja założeń pedagogiki opierającej się na filarach samodzielności,…

Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność.