Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Zajęcia plastyczne: elastyczny nauczyciel i kreatywny uczeń

Małgorzata Kusz, nauczycielka plastyki z wieloletnim doświadczeniem, podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat nowoczesnych metod nauczania oraz radzenia sobie z emocjami w kontekście uczestnictwa w konkursach. Wywiad dostarcza inspiracji i praktycznych wskazówek dla nauczycieli, którzy pragną uczyć w sposób innowacyjny oraz dbać o swoją i uczniów psychikę i jak to przenieść na zajęcia plastyczne.

Elastyczność i kreatywność.

Małgorzata podkreśla, że elastyczność i kreatywność są bardzo ważne w nowoczesnym nauczaniu. Jako nauczycielka plastyki, stale eksperymentuje z nowymi technikami i metodami, dostosowując je do potrzeb swoich uczniów. Uważa, że nauczyciel powinien być „plastyczny”, dostosowując swoje podejście do różnorodności ucznia i sytuacji. Podczas swoich lekcji Małgorzata stara się tworzyć sytuacje edukacyjne, które angażują uczniów i pozwalają im rozwijać swoje zainteresowania.

Znaczenie różnorodności technik.

Jednym z głównych tematów rozmowy była różnorodność technik plastycznych. Małgorzata zachęca swoich uczniów do eksplorowania różnych materiałów i technik, aby każdy z nich mógł znaleźć coś dla siebie. Uważa, że różnorodność w nauczaniu jest kluczowa, ponieważ pozwala uczniom odkrywać i rozwijać swoje talenty. Zwraca także uwagę na konieczność zbierania informacji zwrotnych od uczniów, co pozwala na lepsze dostosowanie zajęć do ich potrzeb.

Radzenie sobie z porażkami

Podczas wywiadu Małgorzata dzieliła się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w konkursach plastycznych. Podkreśliła, że ważne jest, aby nauczyciele i uczniowie potrafili radzić sobie z porażkami. Sama wielokrotnie doświadczyła sytuacji, w których coś nie wyszło zgodnie z planem. Zamiast się zniechęcać, wyciąga z takich sytuacji wnioski i stara się poprawiać swoje podejście. Uczy swoich uczniów, że porażki są naturalną częścią procesu nauki i mogą być cennymi lekcjami na przyszłość.

Znaczenie wsparcia i współpracy.

Małgorzata zwraca uwagę na znaczenie wsparcia mentorskiego i współpracy między nauczycielami. Jako doradca metodyczny, korzysta z doświadczeń innych nauczycieli i dzieli się swoimi pomysłami. Wspólne wymienianie się doświadczeniami i inspiracjami jest dla niej niezwykle ważne. Uważa, że nauczyciele powinni się wspierać i inspirować nawzajem, aby tworzyć lepsze warunki do nauki dla swoich uczniów.

Rozwijanie kreatywności.

Kreatywność jest nierozłącznym elementem nauczania plastyki. Małgorzata stara się rozwijać kreatywność swoich uczniów, dając im swobodę w wyborze technik i materiałów oraz zachęcając do twórczego myślenia. Podkreśla, że każda praca dziecka jest wartościowa i powinna być doceniana. Uważa, że nauczyciele powinni stwarzać warunki, w których uczniowie mogą swobodnie wyrażać siebie i swoje pomysły.

Wykorzystywanie nowych technologii.

Małgorzata również korzysta z nowych technologii w czasie swoich zajeć. Używa różnych aplikacji i narzędzi online, aby uczniowie mogli tworzyć swoje prace w sposób innowacyjny i ciekawy. Technologie te nie tylko ułatwiają naukę, ale także pozwalają na większą interakcję i zaangażowanie uczniów.

Zakończenie.

Rozmowa z Małgorzatą Kusz dostarcza wielu inspirujących pomysłów na nowoczesne nauczanie plastyki. Jej podejście, oparte na elastyczności, kreatywności i wsparciu, może być cenną wskazówką dla nauczycieli, którzy pragną wprowadzać innowacyjne metody nauczania i rozwijać talenty swoich uczniów. Małgorzata pokazuje, że ważne jest nie tylko nauczanie technik plastycznych, ale także rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami i porażkami, co jest kluczowe zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Zapraszamy na nagranie video z tej rozmowy, podczas którego zaprezentowano materiały plastyczne oraz zdjecia z zajęć.

Artykuł powstał na podstawie transkrypcji z nagrania video

Dodaj komentarz