Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Plan daltoński realizowany w grupie „Promyczków” – Jolanta Storzyńska

,,Jeśli szanujemy dziecko
i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej,
niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi
– nauczycielowi zrobić nie wolno”
(Helen Parkhurst)

 

„Promyczki” z entuzjazmem podejmują zadanie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Włączają się bardzo chętnie do udziału w różne inicjatywy, podejmując rozmaite aktywności.

Wzięły udział w projekcie: „Wysyłamy pocztówki w Polskę-przedszkolaki pozdrawiają!”, adresując do 14 przedszkoli z poszczególnych województw listy z opisem historii miasta.

Zdobyły Certyfikat Międzynarodowego Programu Codo Week: „Uczymy Dzieci Programować”, podczas zadań projektowały drogę dla ozobota w zespole, a także kodowały na dywanie.  Planując i realizując zadania, kształtowały w sobie potrzebę eksperymentowania, stawiania pytań i wnioskowania. Rozwijały spostrzegawczość, wnioskowały, rozwijały umiejętność pracy zespołowej i projektowej.

Brały udział w konkursie ogólnopolskim z EduSense„100- lecie Odzyskania Niepodległości”, kształtując kreatywność i ucząc się analitycznego myślenia, a jednocześnie poznały historię Państwa Polskiego. Istotę w tym zadaniu stanowiła współpraca między dziećmi, gdzie ustalały, w jaki sposób ma być narysowany kod do pokonania trasy przez ozobota, małego robocika.

Mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie” dała również możliwość zorganizowania działań w parach i w zespole, rozwijając kompetencje matematyczne, społeczne, plastyczne, ułatwiając wprowadzenie podstaw programowania przy użyciu kolorowych kubeczków.

Dzieci podczas porannego programu dnia w poniedziałek poznają propozycje zadań, jakie w danym tygodniu mogą zrealizować. Chętnie je podejmują i realizują w odpowiednim dla siebie czasie. Następnie pokazują efekt końcowy nauczycielowi i zaznaczają na tablicy zadań wykonanie zadania, wybierając odpowiedni kolor magnesu. Po wykonaniu wszystkich zadań, są uhonorowane znaczkiem pucharu na tablicy zadań. Samodzielna praca bardzo dobrze działa na ich motywację, dzięki czemu planują wykonanie kolejnych zadań z entuzjazmem.

„Promyczki” z dużym poczuciem odpowiedzialności podejmują dyżury w klasie, przyjmują wówczas rolę lidera, tzw. prawej ręki nauczyciela lub dyżurnego, dyżurnej, wykonując zadania porządkowe, takie jak układanie zabawek, pomoc przy nakrywaniu do stołu i porządkowaniu, rozdawaniu przyborów i inne. Uczą się samodzielności podczas przygotowywania posiłków, doskonalą samodzielność, np. nalewając sobie napój z dzbanka, czy też przygotowując sobie kanapkę.

Dzieci miały możliwość wziąć udział w kulinarnym kultywowaniu tradycji.  Podczas przygotowania potraw kulinarnych regionu Pałuk samodzielnie podzieliły się na cztery zespoły, a każdy zespół podjął wybrane przez siebie zadanie. Dwa zespoły wyrabiały ciasto na pierniki z jednoczesnym wałkowaniem i wykrawaniem ciastek, aż do momentu ułożenia ich na blaszce i przekazania kucharkom do upieczenia. Kolejny zespół przygotowywał ciasto chrustowe z krojeniem i przeplataniem na kształt chruścików, a ostatnia grupa przygotowywała „pyry z gzikiem”, krojąc poszczególne składniki i nakładając na ćwiartki ziemniaków. Po skończonej pracy, wszystkie dzieci przygotowały stoliki do wspólnej uczty. Nie da się opisać, ile radości i uśmiechu towarzyszyło dzieciom podczas wykonywanej pracy zespołowej.

Wszystkim działaniom dzieci towarzyszy współpraca. Pracują nie tylko w zespołach kilkuosobowych, ale w parach. Bawią się wówczas razem, wykonują zadania, komunikują się ze sobą, a tym samym nabywają umiejętności współpracy. Pary zmieniają się każdego dnia lub tygodnia.Tablica zdobytych umiejętności, która jest wyeksponowana w sali „Promyczków” informuje, do którego spośród rówieśników dziecko może zwrócić się o pomoc, ale także motywuje do wykonywania ćwiczeń, które daną umiejętność kształtują.

Plan daltoński niejako zmusza dzieci do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy, wdraża do polegania na sobie, a także budzi inicjatywę i samodzielność w podjętym działaniu i myśleniu. Realizacja jego założeń, nie tylko daje poczucie stałości, a co za tym idzie bezpieczeństwa. Jest także polem do działania i poznania, do doskonalenia i samoświadomości. Każdy dzień w przedszkolu nie tylko jest zobrazowany w postaci piktogramów, ilustracji, obrazków, fotografii, jest także  uatrakcyjniony i budzi ciekawość, zachęca do działań i samorozwoju dzieci, a przede wszystkim pomaga w rozwoju dziecka w każdym aspekcie.

Opracowała: Jolanta Storzyńska