Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Moja droga do zmiany

Zmiany są nieodłącznym elementem życia, wymagają od nas próby dostosowania się do nowej sytuacji, wyjścia poza sferę komfortu oraz często wiążą się ze strachem przed tym, co...

Planowanie pracy w placówkach daltońskich

Temat planowania pracy i jej przebiegu szczególnie w placówkach daltońskich jest często poruszany przez naszych konsultantów daltońskich Agnieszkę Czeglik i Grażynę Małachowską. Zgodnie z zasadą różnorodności w...