Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Znaczki Roela Rohnera

Bardzo czesto zadawane są pytania, jak zaangażować dzieci w organizację pracy klasy i sprawić aby z dumą w niej uczestniczyli. Dlatego też zacząłem promować wykorzystanie przycisków. Wynika...

Organizacja klasy

Uderzające jest to, że w wielu artykułach na temat organizacji klasy bardzo często używa się słowa "dyscyplina" (w rozumieniu: problemy wychowawcze ). W artykułach pod tytułem: (więcej…)

Wzór człowieka w liberalnym stylu wychowania

Zasada aktywizmu i samodzielności została wkrótce przeniesiona na teren szkoły średniej. Nauczycielka amerykańska Helen Parkhurst z miasta Dalton wpadła na pomysł , by znieść tradycyjne klasy szkolne,...

Laboratoryjny plan daltoński

Plan daltoński w pedagogice to efekt inspiracji intelektualnych, jakimi poddani zostali na przełomie XIX i XX wieku, myśliciele związani z nurtami edukacyjnymi na świecie. Pośród nich John...

Helen Parkhurst „Education on Dalton Plan” 1922

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1886-1973)...

„Powrót do pedagogiki Nowego Wychowania”

"Pedagogika planu daltońskiego" Roela Rehnera i Hansa Wenke jest już w sprzedaży. Jest to pierwsza, od blisko 80 lat, tak obszerna publikacja na temat koncepcji stworzonej na początku...