Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Nowoczesna edukacja na Politechnice Gdańskiej czyli między tradycją a innowacją.

Kilka dni temu na kanale Plan Daltoński miała miejsce rozmowa z profesor Joanną Mytnik. Jak co roku, nowy sezon EduKOSMOSU zaczęliśmy od gościa ze świata akademickiego, tym razem była to jednocześnie dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej.

Profesor Joanna Mytnik, twórczyni innowacyjnych programów edukacyjnych, podzieliła się z nami spostrzeżeniami na temat wyzwań i możliwości w obszarze edukacji. „To jest trudne i długotrwałe zadanie – zbudowanie instytucji, która faktycznie reaguje na potrzeby nauczycieli akademickich, ale również szkolnych,” mówi profesor. „Założeniem Centrum jest nie tylko poprawa jakości nauczania, ale także zapewnienie różnorodnych form wsparcia dla nauczycieli na różnych etapach kariery.”

Wychodzenie poza ramy

Oto, co szczególnie interesujące: Politechnika Gdańska, znana głównie jako inkubator inżynierskiego talentu, nie ogranicza się do swojej tradycyjnej roli. Centrum Nowoczesnej Edukacji aktywnie angażuje się także w kształcenie nauczycieli szkół podstawowych i średnich. „Chcemy wychodzić poza tradycyjny obszar dydaktyki akademickiej,” wyjaśnia profesor Mytnik.

Szeroki wachlarz programów

Centrum oferuje różnorodne programy szkoleniowe, konkursy oraz wsparcie w różnych formach. Na przykład „Dydaktyczne Piątki”, to cykl otwartych, darmowych szkoleń online, dostępnych dla kadry akademickiej. Co więcej, raz w miesiącu organizowane są spotkania dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Nie można również zapomnieć o organizowanych konferencjach, takich jak „Ideatorium” czy „Grywalizacja w edukacji”, które stanowią platformę do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Zadaliśmy w rozmowie pytanie: dlaczego Politechnika Gdańska, tradycyjna „kuźnia inżynierów”, zdecydowała się na tak szerokie podejście do edukacji? Profesor Mytnik odpowiada: „Świat się zmienia, a edukacja musi iść z duchem czasu. Nawet inżynierowie muszą być wszechstronnie wykształceni i potrafić pracować w zespołach, dlatego zrozumienie pedagogiki i różnych metod nauczania jest kluczowe.”

W ten sposób Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej zarysowuje nową, odważną wizję edukacji, która nie tylko reaguje na współczesne wyzwania, ale również aktywnie je kształtuje.

Czy Politechnika może być też miejscem wsparcia dla nauczycieli, mimo że nie kształci ich formalnie?

Politechnika Gdańska, mimo że nie kształci nauczycieli, zdecydowała się podjąć pewne działania. Historia zaczęła się od ambitnej wizji rektora, który chciał stworzyć jednostkę wspierającą nauczycieli w nowoczesnych metodologiach i technologiach. Ustalono, że wsparcie nie będzie ograniczone tylko do kadry Politechniki, lecz również nauczycieli spoza niej. Dlaczego to jest takie ważne? Nauczycieli czekają nowe zadania, takie jak nauczanie przedsiębiorczości czy programowania, obszary, które nie były wcześniej ich domeną. Uczniowie są zanurzeni w świecie technologii, mają dostęp do wiedzy z całego świata, a nauczyciele muszą nadążać.

Sztuczna Inteligencja w Edukacji

Kolejną grupą tematów, była kwestia AI. Sztuczna inteligencja, reprezentowana przez takie narzędzia jak ChatGPT, nie jest tylko modnym gadżetem. Może też być groźna, zwłaszcza dla nauczycieli pozostających w kryzysie świadomości w obliczu tak szybkich zmian. Na różnych poziomach edukacyjnych, od podstawowego do akademickiego, wciąż jest brak pełnej świadomości dotyczącej wpływu technologii na edukację.

Czas na Zmianę Roli Nauczyciela

Nie jesteśmy świadkami jednej, ale kilku rewolucji, które zbiegły się w czasie i przyspieszyły zmiany. Ta multi-rewolucja obejmuje dostęp do Internetu, rozwój neuronauki i teraz nadejście sztucznej inteligencji. Zmiana roli nauczyciela jest konieczna i nieunikniona, bo choć edukacja przeszła długą drogę, nadal stoją przed nią jeszcze większe wyzwania. Nauczyciele nie mogą być bierni. Muszą zrozumieć nowe technologie, nowe metody i nowe potrzeby społeczne, a instytucje edukacyjne, takie jak Politechnika Gdańska, mogą odegrać w tym kluczową rolę.

Jeśli ta tematyka cię zainteresowała i chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z nagraniem video lub audio całej rozmowy z profesor Joanną Mytnik TUTAJ.

Dodaj komentarz