Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Myślenie krytyczne – kompetencja, której można i trzeba się uczyć

Wśród wielu kompetencji, które stają się „obowiązkowe” dla współczesnego człowieka, myślenie krytyczne wysuwa się na jedno z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o ich ważność. Mówią o nim trenerzy nowoczesnych nurtów edukacyjnych, koncepcji czy po prostu Ci, którym na sercu leży wykształcenie nowego pokolenia Polaków, którzy nie staną się jedynie zapleczem logistycznym Europy. Od kilku już lat, na mapie szkoleniowej, która jest skierowana do świata edukacji, stałe miejsce mają działania  Macieja Winiarka. On również stoi za inicjatywą, której mocno kibicujemy i ją wspieramy, zachęcając do udziału w wydarzeniu pełniąc zaszczytną role patrona medialnego Kongresu:

 

„TOC dla Edukacji Polska” oraz „Fundacja Thinking Zone” postanowiły powołać cykliczne, coroczne wydarzenie, którego celem jest promocja i edukacja myślenia krytycznego wśród nauczycieli i rodziców.
Najbardziej znane narzędzia do rozwoju krytycznego myślenia u dzieci i młodzieży, to narzędzia TOC (Theory of Constraints) autorstwa Eliyahu M. Goldratt’a – edukatora, autora książek, fizyka, filozofa i lidera biznesu. W latach 90. Goldratt założył TOC for Education (TOC dla edukacji) organizację szerzącą idee TOC wśród nauczycieli. TOC obecne jest w 22 krajach na 6 kontynentach. Program TOC dla Edukacji wspiera dzieci i młodzież w procesie nabywania umiejętności; logicznego myślenia, przetwarzania informacji, odróżniania faktów od opinii, określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami. TOC dla Edukacji Polska sp. z o.o., której prezesem jest Maciej Winiarek, wprowadza narzędzia TOC do polskich szkół od 2006 r. W tej chwili to jedyny program w Polsce, który rozwija umiejętność krytycznego myślenia u dzieci, młodzieży i dorosłych.


Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego odbędzie się w dniach 29,30 listopada – 1 grudnia w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności.

Trzy dni z trzema narzędziami TOC – Kongres będzie miał typowo szkoleniowy charakter. Ma przybliżyć wiedzę o TOC i nauczyć stosowania ich w życiu zawodowymi osobistym. Program Kongresu to oprócz prezentacji, również dużo warsztatów szkoleniowych z praktykami stosowania TOC. Dla osób, które nie zetknęły się wcześniej z TOC odbędą się szkolenia na początku każdego dnia, a już popołudniu tego samego dnia, będą one mogły ćwiczyć stosowanie danego narzędzia na swoim przedmiocie. Każdego dnia będą również też dostępne warsztaty z Map Rozwiązywania Problemów (dla matematyków).
Przez trzy dni Kongresu zostanie przeprowadzonych się prawie 30 warsztatów szkoleniowych oraz ponad 30 prezentacji. Wykłady i warsztaty przeprowadzi kilkunastu trenerów z całego świata oraz ponad
20 z Polski.

Zapisy na Kongres na www.kongres-toc.pl

A jeśli chcielibyście zapoznać się ze szczegółami kongresu, to w tym linku znajduje się prezentacja kongresu:Broszura prezentacyjna_MKMK2018_2018 10 10 v2