Ocenianie kształtujące w planie daltońskim

9 października 2016 | Autorem wpisu jest: Anna Siemiątkowska | Ilość odsłon: 6 127

Ocenianie kształtujące w planie daltońskim na przykładzie daltońskiej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga adekwatnych zmian w zakresie edukacji, a jak wiadomo z efektywną edukacją wiążę się właściwa ocena postępów dziecka w zakresie przyswajanej wiedzy i nabywanych umiejętności. Dotychczasowy system oceniania, oparty w dużej mierze na stopniu szkolnym, często wywoływał efekt nauki dla samego stopnia i nie spełniał właściwej roli w procesie kształcenia. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji jest ocenianie kształtujące, które to z kolei idealnie wpasowuje się w plan daltoński.Plan daltoński zyskuje coraz więcej zwolenników w Polsce gdyż u jego podstaw leży samodzielność, współpraca, odpowiedzialność i refleksja czyli cechy pożądane u współczesnego człowieka.

Kolejną zaletą planu daltońskiego jest pozostawianie dużej swobody nauczycielowi. Może on tak modyfikować swoje metody pracy, aby uwzględniały elementy oceniania kształtującego, które samo w sobie również modeluje u uczniów odpowiedzialność, samodzielność i, w pewnym zakresie, współpracę. Pierwsza w Polsce publiczna placówka daltońska – Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie jest w trakcie wprowadzania elementów oceniania kształtującego na obu szczeblach nauczania – w klasach I -III oraz IV-VI. Z uwagi na to, iż ocenianie kształtujące niesie pewną rewolucję w nauczaniu, konieczne jest wprowadzania jego elementów etapami, by mogło ono dobrze przyjąć się na gruncie szkoły. Etapy, które dotychczas wprowadzili nauczyciele ze szkoły w Dzbeninie i które doskonale funkcjonują w codziennej pracy, to:

  • wspólne ustalanie, omawianie celów lekcji,
  • stosowanie nacobezu,
  • informacja zwrotna ustana i pisemna,
  • samoocena,

 

Przy formułowaniu celów lekcji nauczyciel zastanawia się, co chce osiągnąć, czego dzieci mają się nauczyć na danej lekcji. Ważne, aby i uczeń miał taką świadomość, zatem poznanie celów lekcji jest dla niego drogowskazem, pokazującym dokąd zmierza. Zastosowanie nacobezu przedstawia z kolei konkretne wymagania, które uczeń będzie musiał spełnić. Przykład nacobezu dla piszącego zaproszenie:

  1. Początek zaproszenia (nagłówek)
  2. Wstęp, czyli kogo zapraszamy
  3. Rozwinięcie (z jakiej okazji zapraszamy, kiedy – data, godzina i miejsce spotkania)
  4. Zakończenie ( zachęcenie do przybycia)
  5. Podpis (kto zaprasza)

Informacja zwrotna do prac pisemnych i sprawdzianów w szkole w Dzbeninie przyjęła formę ujednoliconą we wszystkich oddziałach. Obejmuje oznaczenia:

[++] pozytywne strony pracy ucznia, atuty

[- ] elementy do poprawy, uzupełnienia

[] wskazówki do poprawy

Oprócz przyjętych oznaczeń pisemnych, informacja zwrotna funkcjonuje na bieżąco w formie ustnej. Kładzie się na nią ogromny nacisk, ponieważ zawiera klucz do zdobycia określonej wiedzy i umiejętności przez uczniów.Pamiętać również należy, że informacja zwrotna musi być krótka, zwięzła i zrozumiała. Samoocena czyli ocena własnej pracy. Uczniowie sami określają swoje postępy stawiając swoje imię we właściwym miejscu.

Przykład: Schody do sukcesu

Bezbłędnie dodaję i odejmuję do…

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Ocenianie kształtujące idealnie współgra z planem daltońskim i ta zależność została wykorzystana w naszej szkole. Wierzymy, iż dalsze i konsekwentne stosowanie podjętych przez nas działań zaprocentuje w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Choć zerwanie z dotychczasowym systemem oceniania opartym na stopniach szkolnych nie jest proste, to jednak warto podjąć to wyzwanie.

mgr Anna Siemiątkowska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapisz się na newsletter!

Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność.