Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

A wszystko zaczęło się w Łodzi

Print

Rok temu odwiedziłyśmy szkołę ABIS w Łodzi. Jechałyśmy tam, aby zobaczyć jak koncepcja Planu Daltońskiego sprawdza się w praktyce pedagogicznej, w codziennych zajęciach z dziećmi. Ten dzień często wspominamy, bo tak naprawdę właśnie od tej wizyty zaczęła się nasza „przygoda z Planem Daltońskim”. Wracałyśmy pełne wrażeń, pomysłów i planów dotyczących naszej pracy.
Czas jaki upłynął od wspomnianej wizyty wykorzystałyśmy bardzo pracowicie. Zaczęłyśmy od opracowania koncepcji pedagogicznej, przygotowania materiałów i warsztatu pracy. Od września tego roku szkolnego, w czterech klasach pierwszych wdrażamy innowację pedagogiczną „Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym”. Małymi krokami dzień po dniu realizujemy pomysły zaczerpnięte od nauczycielek ze Szkoły ABIS a także nasze rozwiązania, często inspirowane zachowaniami uczniów. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, ale działania które podejmujemy są wspomagane osiągnięciami dzieci. Aż trudno uwierzyć, jak wspaniale pierwszoklasiści wywiązują się z podjętych zadań, jak intensywnie pracują, planują i wspierają się. Można podsumować to jednym zdaniem: „Plan Daltoński po prostu działa!”

Nie tylko rozwijają się nasi uczniowie. My również cały czas poszukujemy. Cieszymy się, ze mogłyśmy uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji „Edukacja według Planu Daltońskiego – wiedza i praktyka”. Wykłady i warsztaty dały nam nie tylko sporo wiedzy, ale i kolejny zastrzyk energii do dalszej pracy.
Zafascynowaniem koncepcją Planu Daltońskiego „zaraziłyśmy” Dyrektora naszej szkoły czego owocem jest złożenie wniosku do Polskiego Stowarzyszenia Dalton o rozpoczęcie procesu certyfikacyjnego.
A wszystko zaczęło się w Łodzi !
Dorota Domagała, Renata Kamieniarz, Iwona Nawrocka, Anna Smelkowska
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu