Fundacja Plandaltonski.pl

Roel Röhner – streszczenie wykładu

"Inspired by Dalton " - Inspiracje planem daltońskim. Daltoński plan laboratoryjny, opracowany przez Helen Parkhurst, udowadnia na całym świecie swoja wartośćjuż przez 90 lat. Plan daltoński teraz staje...

Paul Bruijn – streszczenie wykładu

W pierwszej części wykładu przedstawię ogólne informacje w jaki sposób można uczyć i szkolić studentów oraz nauczycieli aby mogli w swojej pracy z dziećmi wykorzystywać założenia pedagogiki...