Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Lekcje bez kar i nagród – Magdalena Sierocka

Magdalena Sierocka, która spędziła lata nauczając w publicznej szkole podstawowej w Warszawie, należącej do ruchu Budzących się Szkół, przenosi swoje bogate doświadczenie i innowacyjne podejście do nowoczesnego kampusu edukacyjnego w Sękocinie pod Warszawą, znanego jako MOST.

W naszym wywiadzie „Lekcje bez kar i nagród”, Magdalena podzieli się swoim podejściem do edukacji, które opiera się na partnerstwie i szacunku wobec każdego ucznia. Dowiemy się, jak zamiast tradycyjnego systemu nagród i kar, stosuje empatyczną komunikację, aby budować relacje z uczniami i uczennicami. Rozmowa jest źródłem inspiracji dla nauczycieli, rodziców, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania. Magdalena poruszyła w niej również temat swojego marzenia o edukacji opartej na niehierarchicznej strukturze i założeniach turkusowej organizacji. Sprawdź czy ta wizja jest bliska twoim marzeniom? A może ty już taką edukację robisz?

Listen to „EDK#202: Lekcje bez kar i nagród – Magdalena Sierocka” on Spreaker.

Wersja video odcinka z komentarzami widzów:

iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/90laXNo-MUI?si=2o402NUZPrP8kY34″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen>