Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Jak nie schrzanić sobie życia? – Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Im bardziej świat się rozwija, tym bardziej skomplikowane staje się prawo, które nas wszystkich obowiązuje, również dzieci i młodzież. Zapraszamy na najnowszy odcinek naszego videocastu EduKOSMOS, który znów dotyczy tematu niezwykle istotnego dla nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim dla naszych dzieci i młodzieży. Nasza gościni to Dorota Jankowiak-Dąbrowska, ekspertka profilaktyki przed demoralizacją i zagrożeniami konfliktami z prawem , która od dawna prowadzi warsztaty i szkolenia, dzięki którym łatwiej dzieciom i młodzieży zrozumieć skomplikowany świat prawa. Często zapominamy, że nieznajomość prawa szkodzi. Ta zasada, jakkolwiek surowa, dotyczy nas wszystkich – niezależnie od wieku.

W dobie internetu, mediów społecznościowych, aplikacji, umów do działań online – wszystko to stawia przed młodymi ludźmi wyzwania, które były nieznane poprzednim pokoleniom. Bez minimalnej wiedzy prawnej, dzieci i młodzież są narażone na liczne zagrożenia – od cyberprzemocy, poprzez naruszenie prywatności, aż po nieświadome łamanie prawa. W nadchodzącym odcinku Dorota Jankowiak-Dąbrowska pomoże nam zrozumieć te zagadnienia, oferując praktyczne porady i strategie, które nauczyciele mogą wykorzystać, aby uświadomić młodym ludziom znaczenie prawa i konsekwencje jego nieznajomości. Wraz z nią zastanowimy się, jak kształtować świadomość prawną naszych uczniów, jak przekazywać im trudne kwestie prawne w przystępny sposób i jak wspierać ich w bezpiecznym korzystaniu z cyfrowego świata.

Nasz podcast EduKOSMOS ma na celu umożliwić nauczycielom dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i inspiracjami. Wiemy, że edukacja prawna jest tematem, który wymaga większego uwzględnienia w naszych szkołach, a rozmowa z naszą gościnią z pewnością przyczyni się do tego. Zapraszamy na nasze spotkanie i dołączenie na żywo do tej ważnej dyskusji. Pamiętajmy, że naszym zadaniem jako nauczycieli jest nie tylko uczyć, ale i chronić nasze młode pokolenie. Edukacja prawna to jeden z kluczy do tego celu. Dorota Jankowiak-Dąbrowska jest absolwentką ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku (pedagogika o specjalizacji resocjalizacja z socjoterapią), absolwentką ATENEUM Akademii Nauk Stosowanych (pedagogika o specjalizacji terapia pedagogiczna). Twórcą i organizatorem warsztatów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Autorką i realizatorką lekcji profilaktycznych i warsztatów „Jak nie schrzanić sobie życia wchodząc w konflikt z prawem”. Pracuje z wykorzystaniem metod teatralnych, dramy stosowanej i Teatru Forum. Jest twórczynią szkoleń w obszarze profilaktyki i resocjalizacji dla nauczycieli i rodziców oraz dzieci i młodzieży. Pomysłodawczynią i organizatorką konferencji naukowych, między innymi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wykorzystanie seksualne dziecka – sygnały ostrzegawcze i interwencja” oraz „Profesjonalnie o FASD”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Terapeutów Neurorozwojowych i Fundacja Pozytywni) przy organizacji konferencji, kongresów, szkoleń i warsztatów. Dzieli się pozytywnym nastawieniem do człowieka, kocha przyrodę, las i morze. Uwielbia teatr i stara się zarażać innych moją miłością do teatru.

Listen to „EDK#174: Jak nie schrzanić sobie życia? – Dorota Jankowiak-Dąbrowska” on Spreaker.

A tutaj zapraszamy na wersję video spotkania: