Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku – Ewa Janus

W książce „Przedszkole z pomysłem. Plan daltoński krok po kroku” czytelnik znajdzie przede wszystkim spójny i całościowy program dydaktyczno – wychowawczy, stworzony na bazie doświadczeń nauczycielki przedszkola, która przełożyła idee planu daltońskiego na konkretne działania w poszczególnych grupach swoich podopiecznych. Początkujący nauczyciele znajdą tam wiele praktycznych informacji oraz zadań i zabaw, gotowych do przeniesienia na ich grunt przedszkolny.

Doświadczeni nauczyciele, osoby zafascynowane koncepcją planu daltońskiego mogą odnaleźć w książce swoje własne przeżycia, sukcesy i porażki. Autorka książki kładzie też ogromny nacisk na wartość i znaczenie refleksji w procesie edukacji, dając nauczycielom i rodzicom cenny materiał do dodatkowych przemyśleń.

Ilość stron: 135
Format: 23,5cm x 16,5 cm
Papier: Kreda
Kolor: Color