Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

plan-daltoński-videoteka

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!