Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

czeglik2-dalton-nawieczor-live

Daltońskie wieści

— pomagamy rozwijać u dzieci kompetencje użyteczne życiowo. 

Co tydzień otrzymasz list z inspirującymi treściami!