Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Bez empatii nie ma edukacji – rozmowa z Anną Szulc

Anna Szulc – nauczycielka matematyki z I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli – organizuje raz w roku konferencję „Empatyczna edukacja – empatyczna Polska” na której gromadzi nauczycieli z całej Polski, dla których dotychczasowy pruski model szkoły to przeżytek. Jest to miejsce do inspiracji i do wymiany doświadczeń między tymi, którzy chcą zmieniać polską edukację, aby była ona bardziej dostosowana do wymagań współczesnego świata oraz przyjazna uczniowi, który ma mieć przyjemność i satysfakcję z poznawania nowych umiejętności.