Edukatorzy

Poprosiliśmy kilka osób, które według nas powinny się tutaj znaleźć, o krótką informację o sobie. Lista będzie się wydłużała w miarę pojawiania się kolejnych ciekawych osobowości, które dzielą się planem daltońskim w Polsce. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie nasza opinia, oparta o relacje z zajęć i każdy z trenerów pracuje na swoją markę odpowiadając przed uczestnikami szkoleń za jakość swojej pracy.

Agnieszka Czeglik – Nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pracy. Przez 15 lat na stanowisku dyrektora daltońskiego przedszkola w Szczecinie. Od 2006 r. nauczyciel akademicki.
Prowadzi szkolenia z zakresu:
– planu daltońskiego,
– komunikacji (języka emocji),
– budowania zespołu,
– współpracy z rodzicami,
– nadzoru pedagogicznego.
Posiada certyfikat mediatora, oraz trenera TUS, a zdobyte umiejętności wykorzystuje podczas rozwiązywania codziennych sytuacji trudnych z dziećmi i dorosłymi. Od 2010 r. publikuje w „Bliżej Przedszkola”. W 2008, 2014 , 2016 oraz 2018r. otrzymała nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W 2016 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2019 otrzymała od Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl tytuł „Daltońskiego Inspiratora”. Od pięciu lat organizuje i prowadzi Szczecińskie Forum Oświatowe. W kontaktach z dziećmi stara się traktować je w sposób partnerski, pełen szacunku, a jednocześnie nie pozbawiony humoru.  Przekazuję swoją wiedzę w sposób praktyczny i warsztatowy. Obecnie Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Plan daltoński od wielu lat jest bliski jej sercu i towarzyszy w pracy zawodowej.

 

Dorota Domagała – Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i jednocześnie doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ponad trzydziestoletnia praca z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym to tworzenie nauczycielskiego stylu i warsztatu pracy oparte na stosowaniu różnych metod i koncepcji pedagogicznych – również planu daltońskiego. Doświadczeniami zawodowymi chętnie dzieli się z nauczycielami i studentami nie tylko Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej której jest wykładowcą, ale również ze studentami innych uczelni. Pedagogika dziecka oraz praca nauczyciela to tematyka znajdująca się w kręgu jej zainteresowań badawczych. Jest autorką artykułów w czasopismach i pracach pedagogicznych. W 2019 otrzymała od Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl tytuł „Daltońskiego Inspiratora” Autorka cyklu „Daltońskie drogowskazy”, którego pierwsza część „Samodzielność” ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictwa SOR-MAN.

 

Ewa Janus – nauczycielka przedszkola, od kilku lat pracuje jako metodyk i pedagog w Niepublicznym Przedszkolu Szkrabki w Warszawie. Autorka programów wychowania przedszkolnego: „Twórcza zabawa. Kreatywne myślenie”, napisanego specjalnie dla Przedszkola Szkrabki oraz „Plac Zabaw” (WSiP), opartych na teorii konstruktywizmu i zawierających elementy koncepcji planu daltońskiego. Współpracuje z wydawnictwem WSiP – pisze programy, podręczniki, tworzy pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. Na co dzień wspiera nauczycieli Przedszkola Szkrabki w ich pracy, podsuwając wskazówki, elementy różnych metod aktywizujących, pobudzając do refleksji. W swojej pracy pedagogicznej łączy elementy wielu metod: planu daltońskiego, pedagogiki Montessorii, metody projektów badawczych itp.
Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, prezentując różne metody pracy z dzieckiem oraz szerząc wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksja). Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również na blogu www.przedszkolezpomyslem.pl. Rozpoczyna swoją przygodę ze organizowaniem wizyt studyjnych w Przedszkolu Szkrabki, na które serdecznie zaprasza. Chętnie przedstawi swój pomysł na pracę według koncepcji planu daltońskiego i indywidualizowania pracy z dzieckiem podczas szkoleń i warsztatów.

Ewa Morzyszek – Banaszczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, nauczyciel przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, wdżr i przedsiębiorczości. Stosuje w praktyce sojusz metod uwzględniając pedagogikę humanistyczną i konstruktywizm. Propagatorka Planu Daltońskiego i koncepcji pedagogicznej C. Freineta oraz edukacji ekologicznej. Trener, Edukator, Coach, Tutor i Ekspert awansu zawodowego nauczycieli. Wykładowca Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Autor i współautor innowacji pedagogicznych oraz wielu projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnoszkolnym,  propagator ruchu „Budzących się szkół”. Współorganizator licznych konferencji edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim promującym wychowanie przedszkolne oraz alternatywy w edukacji szkolnej.  Odznaczona w 2007r. Medalem KEN i nagrodami MEN, uzyskała w 2013 Certyfikat „Nauczyciel Nowator” nadany przez ŁCDNiKP w Łodzi, a w 2019 otrzymała od Centrum Edukacji Daltońskiej tytuł „Daltońskiego Inspiratora”. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców w zakresie:
 planu daltońskiego,
 lapbooków,
 metody projektów badawczych,
 praw dziecka,
 koncepcji i technik C. Freineta,
 technik twórczego myślenia,
 metod aktywizujących,
 awansu zawodowego,
 nadzoru pedagogicznego,
 programu wychowawczego.

Margareta Pierzchalska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu. Swoją przygodę z edukacją rozpoczęła w 2007 roku. Na co dzień pracuje autorskim programem nauczania „Być jak…” w oparciu o koncepcję planu daltońskiego bez podręczników, ćwiczeń, prac domowych, sprawdzianów i ocen. Autorka i realizatorka kilkunastu programów zajęć pozalekcyjnych, wyłonionych w ramach konkursu Wydziału Oświaty Miasta Poznania. Jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, gdzie aktywizuje swoich Studentów podczas wykładów i pokazuje, że można inaczej. Swoimi doświadczeniami i pomysłami dzieli się również na stronie www.edukacyjnyzaulek.com. Chętnie przedstawi swojego Daltona podczas warsztatów i szkoleń w temacie pracy z dziećmi w klasach I -III.

Anna Sowińska – konsultant daltoński CED Plandaltonski.pl.  Wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy, animator pedagogiki zabawy. W latach 90-tych nauczyciel klas autorskich,  w których stosowała blokowanie treści programowych w cykle tematyczne, korzystając z nowatorskiego elementarza „kartkowego”, który współtworzyła („Podróże z Kacprem” Wydawnictwo Impuls Kraków). Współzałożycielka ruchu nauczycieli, któremu przewodziła przez dwie kadencje jako prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założycielka i dyrektorka 14 przedszkoli na terenie woj. łódzkiego, które powstały w ramach projektu Wieś przyjazna dzieciom. Przez 13 lat współpracy z wiodącą firmą edukacyjną  stworzyła ponad 200 pomocy edukacyjnych a później działając już pod własną marką Alter Edukacja opracowała serię wielkoformatowych gier planszowy Maxiplansze. Założycielka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej, która jako pierwsza w  powojennej Polsce, stała się tzw certyfikowaną szkołą daltońską. W latach 2017-18 konsultant metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodyczny w Zgierzu. Autorka programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około-podręcznikowych. Laureat Nagrody im. Marii Weryho–Radziwiłłowicz, nadawanej przez miesięcznik Bliżej Przedszkola oraz Nagrody Lidera w edukacji, nadawanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Współautorka książki o planie daltońskim w Polsce pt „Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński” wydanej w roku 2017 przez  Wydawnictwo SOR-MAN.

dav

Kalina Stefaniak – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej , terapii pedagogicznej , logopeda , Trener Umiejętności Społecznych … . Doradca metodyczny w Ośrodku Publisher- Innowacje w Cieszynie ,gdzie wspiera młodych nauczycieli , a także dzieli się dobrymi praktykami z nauczycielami powiatu cieszyńskiego. Organizator wielu warsztatów i spotkań metodycznych . Nauczyciel wykładający na studiach podyplomowych. Prowadząca od 23 lat gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej. Sercem związana od 37 lat ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – rodzinne miasto. I tu każdego dnia Dalton, który stał się sposobem na życie. Zawsze zgodnie z założeniami Helen Parkhurst. Stale poszukująca nowych rozwiązań zgodnych z rozwojem dziecka. Oznaczona „Nauczyciel na medal” przez Marszałka Województwa Śląskiego w 2018 roku. Bardzo związana z Domem Opieki Społecznej „Feniks” w Skoczowie , organizowanie do podopiecznych spotkań integrujących z uczniami. Najbardziej bliski to świat DZIECKA i jego potrzeby.
Uwielbia zajęcia doświadczalne i laboratoryjne w terenie – sojusz metod w działaniu .

 

Brak komentarzy

Zapisz się do naszego newslettera!
Szanujemy Twoją prywatność.